O czym chcesz poczytać na blogach?

False flag

Monitorpolski's Blog

maran 29 Luty 2012 o 8:53 pm

Zobaczymy co bedzie 8 marca, w swieto zydowskie Purim
a) atak na Syrie ( NATO, USRAELA), lub jakas kolosalna rzez dokonana tam przez “rebeliantow” inaczej syjonistycznych najemnikow
b) Atak na Iran
c) False flag w stylu 9/11 albo w USA, w Europie ,lub ew. w Zatoce Perskiej (zatopienie USanskiego lotniskowca)
d) atak na Gaze.
e) inne

nyfi's considerations

"name"); dig.addBeanPropertySetter("*/DaneOsobowe/Nazwisko", "surname"); Person person = (Person) dig.parse(new StringReader(documentContent)); 

Pierwsza linijka to utworzenie nowego obiektu Digester i zaraz po niej ustawienie flagi validate, która musi być ustawiona przed metodą parse(). Kolejna linijka jest dosyć ciekawa addObjectCreate. Pierwszy parametr tej metody to wzorzec, w którym będziemy poszukiwać interesujących nas danych a drugi to klasa gdzie będziemy je przechowywać. Gwiazdka zastępuje nam element główny i wydaję mi się, że możliwe jest zastąpienie następnych elementów.

import org.apache.commons.digester.Digester;
import java.io.*;

import org.apache.commons.io.FileUtils;

public class Test {

public static void main(String[] args) {
try{
File f = new File(“dane.xml”);
String content = FileUtils.readFileToString(f);
Digester dig = new Digester();
dig.setValidating(false);
dig.addObjectCreate(“*/DaneOsobowe”, Person.class);
dig.addBeanPropertySetter(“*/DaneOsobowe/Imie”, “name”);
dig.addBeanPropertySetter(“*/DaneOsobowe/Nazwisko”, “surname”);
Person person = (Person) dig.parse(content);
}
catch (Exception ex) {ex.printStackTrace();}

}

.

Ogniok's Devlog

Win32WindowName;

//Registring class
if(!RegisterClass(&wc))
{
this->Error = classRegistration;
return false;
}

Win32Window = CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,Win32WindowName,appName,WS_POPUP | WS_VISIBLE,0,0,width,height,HWND_DESKTOP,NULL,hWin32Inst,NULL);
if(!Win32Window)
{
this->Error = createWindow;
return false;
}

//Creating Direct3D main object
Direct3D = Direct3DCreate9(D3D_SDK_VERSION);
if(!Direct3D)
{
DestroyWindow(Win32Window);
Win32Window = NULL;
this->Error = createDirect;
return false;
}

//Creating Direct3D device object
D3DPRESENT_PARAMETERS pp;
memset(&pp,0,sizeof(pp));

= D3DFMT_A8R8G8B8; else pp.BackBufferFormat = D3DFMT_R5G6B5;

pp.BackBufferCount = 1;
pp.SwapEffect = D3DSWAPEFFECT_FLIP;
pp.EnableAutoDepthStencil = TRUE;
pp.AutoDepthStencilFormat = D3DFMT_D16;
if(sync) pp.PresentationInterval = D3DPRESENT_INTERVAL_DEFAULT;
else pp.PresentationInterval = D3DPRESENT_INTERVAL_IMMEDIATE;

DWORD flags;
if(hardware) flags = D3DCREATE_HARDWARE_VERTEXPROCESSING; else flags = D3DCREATE_SOFTWARE_VERTEXPROCESSING;

Direct3D->CreateDevice(D3DADAPTER_DEFAULT,D3DDEVTYPE_HAL,Win32Window,flags,&pp,&Device);
if(!Device)
{
DestroyWindow(Win32Window);
Win32Window = NULL;
Direct3D->Release();
Direct3D = NULL;
.

Grypa666's Blog

Zapewniają, że dołozą starań, by intymność podróżnych została zachowana. Kontrolerzy mają zatem zerkać na ekrany monitorów tylko w przypadku podniesienia przez urządzenie alarmu.

Co do drugiego zagrożenia specjaliści uspakajają, że fale elektromagnetyczne emitowane przez skanery są mniej groźne niż te wytwarzane w telefonach komórkowych, zaś dawki promieniowania Roentgena nieszkodliwe. Jednak jesli wexmie się pod uwagę ogromną ilość podróżnych którzy zostana temu.

Problem ludzie powinni się bać i żądać reakcji rządu,linii lotniczej na takie przypadki
3) W ostatniej fazie dają nam swoje gotowe rozwiązanie, którego wcześniej ludzie by nie zaakceptowali….

Jest to klasyczna operacja “false flag”

Odpowiedz
  • Margherita