O czym chcesz poczytać na blogach?

Faktura vat

Twoja Firma Twoje Podatki - bloog.pl

Czy w takiej sytuacji należy dokonać korekty VAT za 2010 r. W/w proporcja 30/70 nie uległa zmianie. Podatnik w 2010 r.
w innym budynku w innym miejscu ma zarejestrowaną i prowadzi działalność handlową opodatkowaną podatkiem VAT 22% i 7%  oraz wynajem w/w. powierzchni. Czy z uwagi na brak chętnych do wynajmu części powierzchni podatnik musi skorygować podatek VAT odliczony w trakcie budowy?

Moja odpowiedź:
Wg mnie nie będzie Pan musiał robić korekty, jeżeli działalność kosmetyczna będzie z VAT. Użyczenia bezpłatne zamieniłabym na płatne z VAT (wtedy cała część będzie służyła sprzedaży opodatkowanej).
Pytanie jest skomplikowane, dlatego też trudno jest mi na nie odpowiedzieć jednoznacznie bez.

ZMIANA STAWKI VAT A TERMINY FAKTUR

czwartek, 10 lutego 2011 19:23

 

Pytanie:
Mam małą "zagwozdkę" z fakturą właśnie otrzymaną od operatora GSM. Otóż faktura jest
z 22 stycznia za okres 21/12/2010 - 20/01/2011. (W grudniu opłaciłem fakturę za okres do 20 stycznia 2011 z VAT 22%) Na obecnej fakturze z 22-01-2011 operator dokonał rozliczenia za okres grudniowy z 22% VAT i okres styczniowy z VAT 23% + okres do 20 lutego z 23% VAT. Część pozycji za okres 01-20/01/2011 jest rozliczona z kwotą ujemną (-) np.- 144 zł + VAT 22% a.

Blog Michała Aniserowicza

Obrazek w pełni wyjaśnia jej przeznaczenie. Za uaktualnianie tabeli odpowiada funkcja (javascript) updateGeneralValues, wywołująca za pomocą AJAX metodę (C#) GetGeneralValues, obliczającą łączne wartości produktów o kolejnych stawkach VAT i zwracającą następujący obiekt JSON:

 // Celowo nie pokazuję całej treści metody - jest dość długa, a sposób jej działania nie jest właściwie istotny. // Dociekliwych odsyłam.
Się w klasie InvoiceEditorController). var data = new { ToPay = toPay.ToString("F"), // toPay (decimal) - łączna wartość brutto wszystkich produktów VatRates = vatRates.ToArray(), // vatRates (List<string>) - stawki VAT występujące na fakturze NetValues = netValues, // netValues (string[]) - łączne wartości netto produktów o kolejnych stawkach VAT VatValues = vatValues, // vatValues (string[]) - łączne wartości tara produktów o kolejnych stawkach VAT GrossValues = grossValues //.

Cztery tygodnie!

CWC Firma Prawo Podatki

Podatku przez podmioty zagraniczne świadczące usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Poniżej przedstawione zostaną zmiany wprowadzone ww. ustawą, wynikające z dostosowania przepisów ustawy VAT do przepisów rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011.

Zmiany w ustawie o VAT od 1 lipca 2011 r. (Część II)

W dniu 9 czerwca 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług,.

Rady (UE) Nr 282/2011. W poniższym tekście omówione zostaną pozostałe zmiany w ustawie.

NSA: abolicja podatkowa nie oznacza rezygnacji z opodatkowania

Dla objęcia przychodów działaniem ustawy abolicyjnej nie wystarczy fakt, że są to przychody pochodzące z zagranicznych źródeł. Skoro przychody te podlegają opodatkowaniu tylko i wyłącznie w jednym państwie, to wyłączone jest wobec nich stosowanie jakichkolwiek metod eliminacji podwójnego opodatkowania. Takie.

 • Marzec 2011
 • definicja złomu na potrzeby VAT działalność socjalna bez VAT działalność statutowa a zwolnienie z VAT faktura VAT Kancelaria CWC nieruchomość nabyta od firmy zwolniona z VAT nowe elementy złomu VAT od lipca 2011 polskie podatki w prasie potwierdzenie nadania NIP szkolenia VAT szkolenia zwolnione z VAT w 2011 r. VAT naliczony VAT od wspólnot mieszkaniowych VAT w.

 • Podróże Służbowe 2011r

  Dzień delegacji w przypadku podróży zagranicznej: gdy czas delegacji jest krótszy niż 8 godzin przedsiębiorcy przysługuje 1/3 diety, natomiast jeśli jej długość waha się pomiędzy 8 a 12 godzin przysługuje mu połowa diety.

  Przedsiębiorca nie może zaksięgować w koszty faktur za własne wyżywienie, dlatego  dieta jest traktowana jako pieniężny ekwiwalent posiłku. vat eu

  Koszty podróży

  Podatnicy często pytają, czy bilet może być potraktowany jak faktura VAT. Może, ale aby tak się stało musi on zawierać nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) sprzedawcy, numer i datę wystawienia biletu, odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km, kwotę należności wraz z podatkiem oraz kwotę podatku. Jeżeli bilet spełnia powyższe warunki, to możemy pominąć go na " Rozliczeniu delegacji " i zaksięgować bezpośrednio w kosztach.

  ksiegowosc online

  Zastanawia się, jak można je sobie ułatwić. Często są to bowiem mozolne zajęcia, związane z organizacją dokumentów i innych formalności. Ponadto trzeba pamiętać o ważnych terminach, szczególnie jeśli chodzi o różnego rodzaju płatności. Jednym z rozwiązań, które może okazać się przydatne podczas wykonywania takich czynności jest darmowy program do faktur vat. Dzięki takiemu, dość że zaoszczędzimy pieniądze firmy, to jeszcze ułatwimy sobie zadanie, którym każdy, kto znajduje się na biurowym stanowisku, musi się zająć. Wystarczy wtedy raz wprowadzić do bazy dane naszej firmy, wszystkich klientów którym, regularnie wypisuje się faktury, a także nazwy usług, które są oferowane przez nasze.