O czym chcesz poczytać na blogach?

Ewidencja działalności gospodarczej

Nowy w biznesie...

poniedziałek, 03 sierpnia 2009
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1 czyli co i jak?

Jeżeli wiemy już co chcemy robić (otwieram myjnię - jeeejjj:) musimy.

Finanse firmy | Finanse firmowe, finanse dla firm.

Nie przekroczy 5 tys. zł. (nadwyżka ponad ten limit byłaby opodatkowana jako przychód z tzw. innych źródeł). Takie rozwiązanie wymagałoby prowadzenia ewidencji sprzedaży, w której byłaby wykazywana wielkość przychodu. Wnioskodawcy oczekują, że dzięki takiemu rozwiązaniu producenci domowej żywności.Iż ich wprowadzenie nie wpłynie na wysokość dochodów budżetowych.
Druga z propozycji senatorów zmierza do wprowadzenia zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, która polega na wyłączeniu spod stosowania przepisów tej ustawy sprzedaży przetworzonej żywności. Chodzi o sprzedaż żywności, przetworzonej.

Nasztekst - bloog.pl

Co zatem może nam zaprezentować Subiekt? Oczywiście możliwości nie sposób wymienić w jednym artykule ponieważ jest ich ogrom jednak prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, księga przychodów i rozchodów, kalkulacje, rozrachunki, opodatkowanie w formie ryczałtu, planowanie produkcji to tylko niektóre możliwości z.

Kredytuj

Zawsze i wszędzie powinna być weryfikacja następujących dokumentów.

  • dokumentu rejestrowego (w przypadku osób fizycznych – odpis z ewidencji działalności gospodarczej a w przypadku osób prawnych – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego)
  • zaświadczenia REGON
  • zaświadczenia o nadaniu numeru.

dziedziczki, laptop i ja

Urzędowych zapisów, ustaw, rozporządzeń, przepisów. Oczywiście - wszystko sama. Ważna mi dama.

W poniedziałek wraz z decyzją o Wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Biznes Mama udała się do Skarbowego. Pani w okienku nie była zadowolona z wizyty pełnej optymizmu Super Mamy, bo dała jej stos druków do.

Aktualności Kancelarii CWC – informacje o podatkach

Ksiąg. NSA potwierdził, że nie trzeba badać ksiąg, by stwierdzić błędne odliczenia. Podatnik musi wykazać zasadność ujęcia kosztów w prowadzonej ewidencji.

Skarb Państwa stracił 2,8 mld zł! Akcyza na alkohol nie była naliczana

Ponad 2,8 mld zł stracił Skarb.

Formy opodatkowania (podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej) poprzez złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), której zadaniem będzie m.in. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Nowy termin stosowania.