O czym chcesz poczytać na blogach?

Ewidencja

Tfurczość - blog

Razem odczuwam ewidentną ciasnotę umysłową. No, może umysłową to lekka przesada, w każdym razie chodzi o to, że mam wrażenie że mózg zaraz rozsadzi mi czaszkę. Nie sprzyjają temu rozmyślania na temat Ewidencji Środków Trwałych i amortyzacji przyspieszonej. No ale, wracając do rzeczy, jakoś to wszystko trzyma pion. Albo poziom, na jedno wychodzi, byle się nie pomyliło.

  Z cyklu niusy:
  1. Zajarałbym
  2. Poczta mi nie działaGOD(like) E-motion experienced by tfurczy at 15:11:47 of 2005-03-06
skomentuj (7)

A gu gu gu

  Ewidencja Środków Trwałych, Ewidencja Wyposażenia, Ewidencja Sprzedaży VAT, Ewidencja Zakupów VAT, i żeby tak nie było czysto ministerialnie, srututucja i wilkołacja. Dzień wczorajszy upłynął pod znakiem kalkulacji, tworzenia przeróżnych śmiesznych spreadsheet'ów oraz pożerania lodów z owockami i czekoladą.

  Czuję się odmóżdżony i dobrze. Śpię za tą sprawą spokojnie i głęboko, a przed snem mam miłe myśli. Wiosna idzie? :)


GOD(like) E-motion experienced by tfurczy at 07:58:13 of 2005-03-07
skomentuj (2)

Slide!

  Nie lubię nie lubię nie lubię kierowców w Polsce a w Łodzi w szczególności,.

Hotelarz

Bezprawne świadczenie usług hotelarskich jak również używanie nazw rodzajowych i oznaczeń obiektów hotelarskich podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny, zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń:

„Art. 601. § 4. Kto:
2) świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,
2a) świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,
3) wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie nie zgłoszonym do ewidencji,
4) świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia

- podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.”

Uprawnieniami kontrolnymi wobec podmiotów świadczących usługi hotelarskie dysponują różne instytucje, m.in. inspekcja handlowa, inspekcja pracy, skarbowa, sanitarno-epidemiologiczna, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i oczywiście marszałkowie województw.

A zatem, przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, przedsiębiorca zobowiązany jest uzyskać decyzję potwierdzającą.

Zbigniew DULEWICZ - Onet.pl Blog

Okresie kontroli tego zagadnienia stawka opłat za dzierżawę odnośnej nieruchomości wynosiła 2.619,34 zł miesięcznie, zatem suma opłat w okresie wypowiedzenia, wyniesie 7.858,02 zł, który to wydatek wobec braku efektu gospodarczego także należy uznać jako stratę budżetu.  W stosunku do umowy pierwotnej nastąpiło zmniejszenie opłat za dzierżawę (do 2.619,34 zł jw.) i spowodowane jest tym, iż Gmina nabyła od PKP za długi podatkowe (na podstawie art. 66 § 1 pkt. 2 ustawy – Ordynacja podatkowa) prawo użytkowania wieczystego dwóch działek gruntu (o nr 677/4 i 677/8), z których działka o nr 677/4 wchodzi w skład dzierżawionej nieruchomości (…) Z mapy ewidencyjnej wynika, iż są to  długie działki przyległe do torów kolejowych o niewielkiej szerokości (w szczególności działka nr 677/8). Ich kształt oraz położenie – z jednej strony tory kolejowe, a z drugiej działki innych właścicieli o różnym sposobie zagospodarowania, w tym zakład przemysłowy i droga – wskazują na ograniczoną możliwość zagospodarowania znacznej ich powierzchni do jakiegokolwiek celu gminy, a w szczególności  działki oznaczonej nr 677/8. Operację przejęcia w/w działek należy wiązać z zaniechaniem czynności windykacyjnych wobec PKP, w związku z zaleganiem tej firmy w opłacaniu podatku od.

Zakładanie i prowadzenie firmy. Blog.

Nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Warto również przypomnieć, że wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu dotyczy także rozliczeń lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 20 stycznia roku podatkowego zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie innych form opodatkowania albo zgłosi likwidację działalności gospodarczej. W przeciwnym razie uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną według tej metody.


Źródło: http://www.inwestycje.pl/

Tagi: podatek, urząd skarbowy, ryczałt, podatek liniowy, karta podatkowa, formy opodatkowania, zasady ogólne

skomentuj (0)

Przykład wypełnionego wniosku EDG-1 (oraz załącznika EDG-RD). 2010-03-01 21:29:00

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, warto zapoznać się z przykładami.

Pozdrawiam odwiedzających i czytających blooga. - bloog.pl

W Powiecie Otwockim w 2008 r.
3. Wręczenie nagród sportowcom za zdobycie tytułu Mistrza Polski Juniorów w lekkiej atletyce.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z XX sesji Rady Powiatu.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
1) zmieniającej uchwałę Nr 93/XVI/08 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008,
2) w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu,
3) w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny zabudowanej nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, położonej w Kołbieli, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 2260/2 o pow. 110 219 m2.
7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2008 r.
8. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie od 27.08.2008 r. do 23.09.2008 r.
9. Zapytania i oświadczenia radnych.
10. Zakończenie obrad.


Z poważaniem

Przewodniczący Rady
Krzysztof SzczegielniakPodziel się:
Trackback: http://bloog.pl/id,3742170,trackback

komentarze (0) | zaloguj się, aby dodać komentarz

praworolne

*prowadzi nieprzerwanie działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym w okresie co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożeniem wniosku o rentę strukturalna i przez co najmniej 5 lata podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu

* w dniu złożenia wniosku o rentę podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu

* wpisany został do ewidencji producentów, stanowiącej cześć krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji.

- co jest podstawą ustroju rolnego państwa wg Konstytucji (gospodarstwo rodzinne)

 

- kto prowadzi ewidencję gruntów

Ewidencja gruntów- jest jednolitym , systematycznie aktualizowanym , prowadzonym w skali.

Ewidencja działalności gospodarczej

Polski Związek Płetwonurkowania - jak? po co? i dla kogo??? bo na pewno nie dla zawodników... Wyraź swoją opinię!!! - Onet.pl Blog

Prowadzenie działalności promocyjnej i gospodarczej z przeznaczeniem uzyskanych środków na działalność statutową Związku.


Zachęcamy do.

Prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji, zasobów archiwalnych, zbiorów pamiątek oraz wydawanie sprawozdań rocznych i materiałów informacyjnych dotyczących działalności Związku. 

Lustracja i weryfikacja naukowców PRL

A następnie kontynuował je na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując w 1950 r. dyplom magistra historii. Po podjęciu pracy asystenta w Katedrze Historii Gospodarczej, w 1952 r. został zakwalifikowany na studia doktoranckie (tzw. aspirantura krajowa), na których w 1956 r. obronił pracę doktorską pt.: Stanowisku na uczelni, stąd niezależnie poza tymi kontaktami musiałem spotykać się z pracownikami SB i odpowiadać na określone pytania. Dotyczyły m.in. działalności doc. Wołczewa, fanatycznego komunistycznego dogmatyka, podobnie jak krąg zafascynowanych nim jego uczniów, których wodził na manowce walki.

Naukowej – tłumaczy dziś Długoborski.

W 1975 roku wstąpił do PZPR. – I zostałem wykreślony z ewidencji tajnych współpracowników SB. W czasach pierwszej „Solidarności” działałem w Katowicach i na nowym miejscu pracy – Akademii.

Ewidencja ludności

politologia

Wyposażenia mieszkań w podst. Instalacje:
  - wodociąg
  - gaz
  - centr. ogrzewanie
  - łazienka

14:41, emhyr1 , Polityka społeczna
Link
Źródła informacji o ludności.
        Spisy ludnościowe
2.       
Ewidencja bieżąca ludności
3.
        S. powszechny
b)       
S. ewidencyjny
c)

my log

Studziński chwali ówczesnych przełożonych. – Pomijając ich przynależność do partii i SB, to byli ludzie wybitni, jasno myślący. Nawet ci, którzy zwyczajnie pilnowali hali komputerowej, wejścia do centrum itd., naprawdę byli nieźli. Nie przypominam sobie ani jednego typowego tępaka.

Praca nad systemem ewidencji przyciągała jak magnes. Ludzie z nim związani byli wysyłani na Zachód na szkolenia, świetnie zarabiali, częściowo w tzw. twardej walucie. Pierwszym miejscem pracy zespołu było dawne mieszkanie szefa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Stanisława Radkiewicza w alei Przyjaciół. Potem przeniesiono je na.

Mówiła: „Zróbcie nam system do ewidencji danych”. Gdy pytaliśmy, do czego ma on służyć, słyszeliśmy: „Tego nie możemy powiedzieć, bo to ściśle tajne”. No to chociaż ilu ludzi ma być w systemie? „To też jest tajemnica”. I tak cały czas.

Mimo trudności polscy informatycy zbudowali system ewidencji ludności, jaki nawet obecnie ma niewiele krajów.

Stworzyli także sieć do transmisji danych. Składała się z trzech rodzajów urządzeń. Pierwszym był teletype, czyli rodzaj elektrycznej maszyny do pisania. Na początku używano Siemensa F200, a potem Mera-Błonie na licencji Logabax.

Drugim – monitory..

Ewidencja czasu pracy

ABSOLUTNIEPRYWATNE

Wolę obejrzeć drugi raz "legalną blondynkę"!! Po czwarte będę sobie siedziała na bloxie i czytała!!!

Jakoś tę tęsknotę zagłuszę...

Oby tylko bezpiecznie wrócił do mnie w ten wtorek i miał dla mnie choć chwilę czasu, zanim znowu wyjedzie do Słowienii na prawie cały tydzień!

I jeszcze musze dodać, że fantastyczna jest ta pogoda, to cudownie cieplutkie słoneczko, z którego dobrodziejstw korzystam grzejąc się przez szybę i od razu mi jakoś.

Wcześniej, bo jak się umówili na 18, to na 19 też może być, bo jak chce się mieć pieniążki, marne bo marne, to trzeba jechać, łzy ocierać i jechać, bo kogo to obchodzi czyjś katar i napęczniała głowa!!!

a mąż jeszcze w pracy i wkurza strasznie, więć może lepiej że wychychodzę, bo się przynajmniej nie pokłócimy

zjem sobie sama na mieście i już - sama o siebie się zatroszcze, najbardziej sprawdzony sposób!

i już! dosyć narzekania! do.

Spowalnia ruchy...

tracę siły - idę ukryć się pod moją kołderką, gdzie cimno i ciepło, gdzie dobrze i cicho;

będę znowu śniła :-)

14:29, absolutnieprywatne , na bieżąco
Link Komentarze (2) »
środa, 28 września 2005
ewidencja przebiegu pojazdu

po 5 minutach rzucam papierami,.

S t r o n a • byłych działaczy • Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża

Aresztowany. Z głównych władz pierwszej Solidarności tylko trzy osoby są „czyste”.


Czy pamięta pan tą chwilę kiedy Wałęsa się przyznał do współpracy?

Jak definiuje się współpracę? Rok 1979 – szczegóły przyznania się Wałęsy do współpracy. Spotkanie w mieszkaniu p. Gwiazda – dyskusja o strajku w.

Funkcji. O wielu rzeczach ważnych W. nie był informowany. Od trzeciego dnia strajku nie było wątpliwości że W. postępuje zgodnie z instrukcjami bezpieki. Oficjalne skreślenie W. z ewidencji SB. Kategorie agentów w tajnych służbach: operacyjni i wpływu. Agenta wpływu nie da się zidentyfikować jak długo nie zacznie wykonywać zadania. Agentura przed i po.Dygnitarze mogli przerobić się na kapitalistów (oczywiście z kapitałem). Sytuacja obecnie – ci sami którzy bronili agentury przed ujawnieniem teraz odbierają emerytury pracownikom bezpieki – są to próby zatuszowania lustracji. Cel okrągłego stołu w Polce: odsunąć społeczeństwo od decyzji w sprawach państwowych. Ciekawe fakty odnośnie.

Ugodowość strony rządowej. Geneza obecnego kryzysu. Wszędzie taki sam mechanizm – wzrost PKB ale osłabienie gospodarcze.

Pytania:

Sprawa Bogdana Borusewicza

Odpowiedź: Borusewicza nie lubię. Najpierw mówiono że wszystko odbyło się dzięki Wałęsie, teraz okazuje się, że strajk organizował Borusewicz. On nigdy w.

mysli-mlodej-kobiety blog

Oficjalnie bezdomna! :)
Przynajmniej do poniedziałku.
Wczesnym rankiem odwiedziłam rodzinne miasto i się wymeldowałam.
A ponieważ okazało się, że przy zameldowaniu w Łodzi muszę od razu złożyć wniosek o wydanie mi nowego dowodu osobistego, muszę najpierw zaopatrzyć się w dwa zdjęcia.

A tak na marginesie- jakie pytanie zadała mi pani w Ewidencji mieszkańców? No jak to jakie!
- To kiedy pani wyszła za mąż?

(plask!)

mysli-mlodej-kobiety 2004-02-27 17:41:43
skomentuj (5)


Do toalety
mój kot, spogląda na mnie na przemian błagalnym, na przemian kpiącym wzrokiem,
próbuje dać mi do zrozumienia, że wprowadzenie żwirku po ośmiu latach siusiana na gazetę w kuwecie, będzie mnie kosztować dużo więcej pracy, cierpliwości i poświęconego czasu.
Prowadzimy z góry skazane na porażkę działania wojenne pomiędzy moją determinacją a kocim pęcherzem.
A to nie koniec niespodzianek dla mojej starej kocicy!
Ha!
W ciągu najbliższych paru miesięcy zamieszka.