O czym chcesz poczytać na blogach?

Ewangelia

Przyjazny blog księdza Karola

Pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.

(Łk 4,1-13)
"Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych" – tak brzmi kompletny cytat, którego używa Jezus w odpowiedzi na pokusę szatana. Warto zwrócić uwagę, że post jest jednym z istotnych elementów życia religijnego i tak naprawdę głód ciała otwiera nam oczy na to, czego naprawdę potrzebujemy. Jedzenie, używki, zmysłowość bardzo często są lekarstwem na ból człowieka, na zmagania, z którymi nie może sobie poradzić. Tymczasem bardzo często problem jest gdzie indziej.
Post doskonale to odsłania, ukazując, że oprócz głodu ciała jest jeszcze głód serca, który zaspokoić może tylko Bóg.
 
Komentarze (3)

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Roztrząsanie mitów

„zabije cię”, a tylko: „zmiażdżę ci głowę” - oczywistość jest aż nazbyt jasna; chodzi o dotarcie do umysłu najpierw słuchających a długo, długo później i czytających, wszak uśmiercenie nie jest równe uśmierceniu. O ile zabicie równa się zwykłemu pozbawieniu życia to zmiażdżenie głowy jest równoznaczne z torturami zakończonymi pozbawieniem życia.

To też przejaw miłości do bliźnich inaczej myślących?!

 

Zaś we wstępie do Ewangelii św. Mateusza piszą.

 

„Trudno rozstrzygnąć czy Ewangelia Mateusza w formie dzisiaj znanej narodziła się z katechetycznych i kaznodziejskich, czy raczej liturgicznych lub polemicznych potrzeb pierwotnego Kościoła”.

    Faktem jest powszechnie znanym, że w owych czasach umiejętność posługiwania się pismem nie była powszechnym zjawiskiem. Osoba posiadające owe zdolności była uważaną za osobę wysoce uczoną /uczeni w piśmie/. Należy zatem zadać pytanie kto zadecydował o tym, że przekazywane z pokolenia na pokolenie mity, niesprawdzone legendy co w międzyczasie – znając u tych ludów wybujałe fantazje niebywałe skłonności do ubarwiania rzeczywistości – były rozbudowywane, zostały.

mateusz18.blog

Z większych handlowych miasteczek nad jeziorem Genezaret. Pobierał tam opłaty za przejazdy przez jezioro i przewóz towarów. W Palestynie pogardzano celnikami właśnie z tego powodu, że ściągali opłaty na rzecz Rzymian. Ich pracę rozumiano jako wysługiwanie się okupantom. Celnicy słynęli również z żądzy zysku, nieuczciwie czerpali korzyści z zajmowanego stanowiska. Uważano ich za grzeszników i pogan. Przebywający wśród celników stawał się nieczysty i musiał poddawać się przepisowym obmyciom. Z tego środowiska wywodził się Mateusz. Wydaje się, że był nawet kierownikiem i naczelnikiem celników w Galilei

Współcześnie pogląd ten jest jednak kwestionowany, zaś autorstwo Ewangelii Mateusza jest przypisywana innemu Mateuszowi, który napisał ją po grecku prawdopodobnie ok. 85 r. n.e. Wskazuje na to analiza tekstu i porównanie z Ewangelią Marka.[1] Św. Mateusz napisał Ewangelie dla żydów i chrześcijan, którzy nawrócili się z judaizmu. Myśl przewodnia całej Ewangelii sprowadza się do następującej tezy: w osobie, w życiu, w czynach i w nauce Jezusa urzeczywistniły się wszystkie proroctwa mesjańskie Starego Testamentu. Jezus jest Mesjaszem, a założony przez Niego Kościół - to prawdziwe królestwo mesjańskie.

Święty Mateusz Ewangelista jest czczony zarówno przez katolicyzm, jak i przez prawosławie. Jego święto jest.

Ewangelia dla nas | Panie, do kogóż pójdziemy ? Ty masz słowa życia wiecznego, J 6, 68.

Należała do najbliższego grona Pana Jezusa. Wraz z innymi pobożnymi niewiastami towarzyszyła Mu podczas wędrówek apostolskich. Trwała przy Nim aż do śmierci. “Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa” potwierdza bezpośredni świadek, św. Jan Apostoł (19,25). Kiedy udała się w poranek wielkanocny do Grobu Pana Jezusa, aby namaścić Jego ciało olejkami, pierwsza ujrzała anioła świadka zmartwychwstania i rozmawiała z nim.

Objaw się i mnie ósmego dnia
O wielkim i ostatnim świcie ;
I w tym momencie zechciej pozwolić
Mej niegodnej duszy zbliżyć się do Ciebie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ewangelia i oznaczony tagami Ewangelia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

jadłodajnia

Swoim nogach, klaskała i krzyczała z radości. Ze wzruszenia wybuchnąłem płaczem i na chwilę zatrzymałem film, aż się uspokoili. Była to jedna z najbardziej niesamowitych chwil podczas 43 lat mojej służby, podczas której przez 28 lat byłem pełnoetatowym ewangelistą.

Atrakcyjność adwentyzmu

Hindusi są wychowywani, aby czcić bogów, których liczy się w milionach. Nigdy nie słyszą jednak ani słowa o Bogu, który zgodził się, aby ponieść karę śmierć na krzyżu za grzech popełniony przez swoich wyznawców. Dla tych biednych pracowników rolnych była to całkowicie nowa koncepcja myślenia. W kontakcie z ludźmi, krórzy tak bardzo się o nich zatroszczyli Ewangelia o śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu Jezusa, stała się dobrą nowiną, której nie mogli odrzucić.

Hindusi uczeni są wegetarianizmu z powodów religijnych. Śmierć dla nich nie istnieje. Uważają, że wciąz trwa niekończące się koło reinkarnacji. Zabicie kurczaka i zjedzenie go jest niewyobrażalne jako, że mogliby zjeść część swojej ciotki czy dziadka. Dlatego kiedy przyjmują Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela szukają chrześcijan, którzy są wegetarianami, dlatego zdrowotnościowy wegetarianizm adwentystów jest znakomitym kulturowym dopasowaniem.

Innym czynnikiem ich pociągającym jest zaangażowanie kościoła w chrześcijańskie szkolnictwo. Każdy budynek.