O czym chcesz poczytać na blogach?

Eurostat

Program Partii Dekalogu - Onet.pl Blog

Dla Polski może stać się sytuacja wewnętrzna oraz nadchodzące nieuchronnie oziębienie. W 2008 i 2010 mieliśmy według amerykańskich rządowych instytutów badawczych dwa niewielkie oziębienia klimatu światowego. Obydwa wywołały kryzys gospodarczy i drożyznę żywności co skutkowało rewolucjami na świecie. Co będzie gdy przyjdzie większe oziębienie światowego klimatu?

Zagrożenie wewnętrzne widoczne jest obecnie w polityce, gdzie brak zgody codo generaliów mających obowiązywać w Polsce, przekłada się na kryzys zaufania do polityków. Większość społeczeństwa cierpi niedostatek co może stać się przyczyną niepokojów społecznych. Według danych Eurostatu za rok 2008 63 proc.Polaków nie stać, by raz w roku pojechać przynajmniej na tydzień urlopu.Gdybyśmy sprzedali tanią żywność Egiptowi to wysłalibyśmy tam w zamian na wczasy miliony rodaków. 20 proc. Polaków nie może sobie pozwolić na to, by wystarczająco ogrzać mieszkanie, a 17 proc. nie stać na samochód. Eurostat na tej podstawie policzył, że odsetek osób dotkniętych materialnym niedostatkiem wynosi w Polsce 32 proc., czyli należy do najwyższych w Europie. Natomiast wskaźnik biedy obejmuje 17 proc. Polaków.

Musi pojawić się nowa siła polityczna, która zjednoczy polskie społeczeństwo wokół ogólnie akceptowanej idei. Siła ta będzie.

Jacek Tyszko online


Tagi: korekta opory PZU Wig20
20:51, tyszko.jacek
Link Komentarze (8) »
poniedziałek, 10 maja 2010
Eurogorączka uderzyła jak ptasia grypa !
Inwestorzy w Europie wpadli w euforię, gdy świat obiegła wiadomość o porozumieniu osiągniętym przez ministrów finansów Unii, dotyczącym powołania systemu stabilizującego w ramach strefy euro. Oby na gorące dziś głowy, ktoś nie wylał kubła bardzo zimnej wody!
Więcej »

Tagi: ECB Euforia euro Grecja mfw ptasia grypa
17:18, tyszko.jacek
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 22 kwietnia 2010
Czarne owce Eurolandu zaszkodziły rynkom akcji
Czwartkowa sesja na GPW rozpoczeła się umiarkowanie dobrze - od niewielkiego wzrostu. Kiedy jednak o godznie 11.00 Eurostat podał dane o deficycie budżetowym Grecji i Irlandii w 2009 roku, kierunek ruchu cen.

Zlecenia

»

Poniżej średniej

Stopa bezrobocia wyniosła we wrześniu 7,0%. w całej Unii Europejskiej, wobec 6,9% w poprzednim miesiącu i wobec 7,0% rok wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Wskaźnik ten w Polsce wyniósł 6,5% wobec 6,7% w sierpniu i 9,0% rok wcześniej. W strefie euro bezrobocie ukształtowało się we wrześniu na poziomie 7,5% wobec 7,5% przed miesiącem i w porównaniu do 7,3% rok wcześniej.

Najniższy poziom wyrównanej sezonowo stopy bezrobocia odnotowały Holandia i Dania, a najwyższy Hiszpania i Słowacja. Polska odnotowała największy spadek tego wskaźnika.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do.

Daję słowo

Że struktura firm w Polsce zmierza w kierunku podobnej do UE – spada udział mikro firm, a wzrasta udział pozostałych grup przedsiębiorstw.

 • Wkład MSP w tworzenie wartości dodanej brutto wynosi około 48,4%, zaś liczba pracujących w sektorze stanowi 2/3 ogółu pracujących.
 • Struktura branżowa polskich przedsiębiorstw jest nieco inna niż w UE-27. W porównaniu do średniej dla krajów UE, Polska charakteryzuje się więc znacznie większą liczbą przedsiębiorstw handlowych i niższą usługowych. Nieznacznie większy odsetek firm w Polsce niż w UE działa w przemyśle i  budownictwie. Według danych Eurostatu trzy czwarte MSP w Polsce prowadzi działalność gospodarczą w handlu (37,7%; 30,6% w UE) i usługach (35,4%; 44,3% w UE), a co siódme – w budownictwie (15,3%; 14,5% w UE) i co dziesiąte – w przemyśle (11,6%; 10,6% w UE).
 • Poziom rozwoju MSP w Polsce odbiega jednak od średniej dla UE. Wskazuje na to relatywnie niski poziom liczby pracujących (oraz zatrudnienia), w szczególności w mikro i małych firmach, produktywności – wyrażony wartością dodaną brutto, a także skala działalności – średnie obroty czy ograniczona obecność na rynkach zagranicznych. Pomimo.

 • litery

  Którzy się nie uczą, nie są zatrudnieni i nie robią żadnych kursów. W Polsce jest ich już 11%.

  Wskaźnik bezrobocia nie mówi też nic o płacy. Tymczasem w 2009 roku CBOS wyliczył, że ok. 2 miliony dorosłej populacji Polaków to tzw. pracujący biedni, których dochód nie przekracza 750 zł na rękę. Oznacza to, że prawie co siódma osoba wstająca rano do pracy żyje w biedzie. W Europie tylko zadłużeni po uszy Grecy mają gorszy wynik.

  Za to bezkonkurencyjni jesteśmy w zatrudnianiu na umowy śmieciowe. Według danych Eurostatu umowę odnawianą, bez prawa do urlopu, składki emerytalnej i składki zdrowotnej, ma w Polsce ponad 27% pracujących. Jeszcze gorzej wygląda ta statystyka wśród osób młodych. Taką umowę podpisuje 60% Polaków wchodzących na rynek pracy (raport „Młodzi 2011”).

  Tuż obok statystyk, które wprowadzają w dobry nastrój polityków, rośnie tzw. prekariat. Pokolenie ludzi bardzo dobrze wykształconych, ale bez perspektyw na godne życie i emeryturę. Pokolenie odpowiedzialne za niż demograficzny, bo posiadanie licznej rodziny w takich warunkach jest obarczone zbyt dużym ryzykiem. To.