O czym chcesz poczytać na blogach?

Etos

Wszystko o paziach, giermkach i rycerzach! - Onet.pl Blog

Nie ograniczonej mocy bywała tak silna, że przeczyła zdrowemu rozsądkowi, doprowadzając do śmierci całe chorągwie rycerstwa, szarżujące na przeważające liczebnie wrogie wojska.

- Wierność danemu słowu – odróżniała rycerza od chłopa imie szczanina, z zastrzeżeniem jednak, że dotyczy ona tylko osób równych stanem. Szczególnie ważną odmianą tej wierności, na której opierał się w zasadzie system feudalny, była wierność seniorowi.

- Etyka walki – była jednym z najważniejszych składnikówrycerskiego etosu. Tworzyły ją dbałość o równe szanse w walce(nieatakowanie słabszych, dozbrajanie przeciwnika), powinność atakutwarzą w twarz oraz szacunek dla przeciwnika – szacunek ten wszakżeograniczał się do przeciwników dobrze urodzonych.

Goniec (17:51)
Nie ma żadniego chłopa

Kilka chwil z których nie jestem dumny

On ma być ojcem królów. Czyż, więc nie jest prawdą, że władza niszczy, deprawuje człowieka? Kusi go i wabi, ale, gdy ulegnie jej powabom przestaje być człowiekiem. Władza to mroczny przedmiot pożądania, przez, który najczęściej cierpią niewinne osoby. Tak, więc etos władcy w kontekście Makbeta traci sens, i to traci go bezapelacyjnie.
           Następnym władcą, a ściślej mówiąc władczynią, którą przedstawię w świetle etosu jest postać kobiety, Włoska księżniczka Bona ze starego rodu Sforzów została królową Polski w 1518 roku. Nikt wówczas nawet nie przypuszczał, jak dużą rolę w historii całej Europy odegra druga żona Zygmunta I Starego. Wy życiu codziennym, domowym tak samo jak w polityce dysponowała dużym.

syzyf | e-blogi.pl

W rzeczywistości, że wymienieni w punkcie drugim rzekomi więźniowie polityczni  Kozłowscy i Zadrożyński wcale takimi więźniami nie byli, a zostali  aresztowani za jakieś popełnione przestępstwa za które zostali skazani o ile pamiętam na 3 lata więzienia, tylko zapomniałem za co.

Co do wydarzeń w Gdyni, w Gdańsku i Szczecinie , przebieg tych wydarzeń przedstawiony jest tendencyjne dla zbudowania etosu opozycji.  I nie było żadnej pacyfikacji tych miast. Faktem natomiast jest , iż spalono Komitet Wojewódzki PZPR, rozbijano sklepy , napadano na patrole milicjantów , a w  samych większych zamieszkach zginęło rzeczywiście  45 osób i  przeszło 1400 osób zostało rannych, tylko, że w zdecydowanej większości byli to milicjanci a nie osoby strajkujące i za popełniane zbrodnie dostali wyroki i poszli siedzieć.

Lustracja i weryfikacja naukowców PRL

)

Na początku naszego systemu edukacyjnego jakieś wartości jeszcze obowiązują, na końcu – mamy zapaść moralną. Kto przejdzie przez ten system ma niewiele szans na zachowanie twarzy, stąd niemal powszechny obyczaj przeżywania życia akademickiego z nieodłączną podręczną strusiówką.

Pojęcie etosu uczonego, etosu nauczyciela akademickiego jakby odeszło z II RP. Trudno się dziwić. Tworzenie nowego, jedynie słusznego systemu, musiało mieć swoje zabezpieczenie w systemie edukacji. Jasne jest, że niewygodni dla nowego systemu odsuwani byli od kontaktu z młodzieżą.

Wybitnym przedwojennym profesorom, posiadającym autorytet,  odbierano wykłady, izolowano od młodzieży, likwidowano katedry, a nawet cale kierunki studiów i to nie tylko humanistycznych. To.

Na dnie faktu dokonanego - Onet.pl Blog


Prof. Krystyna Szafraniec, autorka raportu, zamiast o konieczności politycznej mobilizacji pisze o ponowoczesnym liberalizmie, który „nie absolutyzuje wartości indywidualizmu, dostrzegając wartość, a nawet konieczność istnienia więzi wspólnotowych oraz postaw altruistycznych, charakteryzujących się poczuciem solidarności i odpowiedzialności za los innych”. 

Willets podobnie definiuje swoją wizję ponowoczesnego konserwatyzmu. Widać, że wizja jest tak pojemna, że można jej przypisać każdą etykietę, bo „nieprawdą jest, że etos liberalizmu jest treściowo ubogi, pozbawiony racjonalnych podstaw i motywacyjne słaby, czy.

benfranklin.blog.plEtos Solidarności!? 2010-05-01 00:44:10

Jedno z największych kłamstw jakimi karmi nas mainstream dziennikarsko-polityczno od przeszło dwudziestu lat poległo właśnie z kretesem w gruzach. To tzw. etos solidarności, magiczne określenie używane zawsze i wszędzie przy rocznicy każdego możliwego sierpnia, grudnia, przy martyrologiczno-ckliwych wspominkach rządzących obecnie Polską styropianowych wujków i dziadków, którzy rzekomo w okresie walki z komuna posiedli coś na kształt wiedzy tajemnej, moralną wyższość, prawo do decydowania o przyszłości kraju. Pełny tekst dostępny jest TUTAJ!

Tagi: polityka, polska, kaczyński, solidarność, związki zawodowe, moralnośc, etos

skomentuj (0)

Przemo pisze

I Bóg wie co jeszcze wrzuciły na moje barki brzemię, którego nie mam specjalnej ochoty dźwigać, a zrzucić nie potrafię (nie chcę mimo wszystko?), wypaliły znamię i każą je z dumą obnosić. Więc staję się nienormalny, wypełniony do granic polskością, i tam, gdzie inni mówią człowiek, ja mówię Polak; gdzie inni mówią kultura, cywilizacja i pieniądz, ja krzyczę Bóg, Honor i Ojczyzna (wszystko koniecznie dużą literą); kiedy inni budują, kochają się i umierają, my walczymy, powstajemy i giniemy. I tylko w krótkich chwilach przerwy rozważamy nasz narodowy etos odrobinę krytyczniej, czytamy Brzozowskiego i Gombrowicza, stajemy się normalniejsi.

Jest jakiś tragiczny rozziew w polskości - między wyobrażeniem a spełnieniem, planem a realizacją. Jest ona etosem pechowców, etosem przegranych i zarazem niepogodzonych ze swą przegraną. Wolność jest w nim wartością najwyższą — [----] [Ustawa z dnia 31 VII 1981 r. O kontroli publikacji i widowisk, art. 2 pkt 6 (Dz. U. nr 20 poz. 99, zm.: 1983 Dz. U. nr 44 poz. 204)].