O czym chcesz poczytać na blogach?

Equity

aniolbiznesu.wordpress.com

Zapewne funkcjonować jeszcze czas jakiś, jednakże wcześniej czy później przyjdzie moment, w którym konieczne będzie pozyskanie innego źródła kapitału na rozwój.

Co więc dalej? Początkujący przedsiębiorca, bez historii, osiągnięć sprzedażowych, wypracowanych zysków, ma raczej marne szanse na otrzymanie pożyczki czy kredytu bankowego. Nawet jeśli firma powstała na bazie naprawdę świetnego i innowacyjnego pomysłu, ja jej twórca jest zdeterminowany na osiągnięcie sukcesu, ryzyko związane z przedsięwzięciem jest zbyt duże, by przyciągnąć uwagę któregoś z funduszy private equity czy venture capital. Ich strategie inwestycyjne zakładają bowiem z reguły poziom inwestycji na poziomie co najmniej kilku milionów (5 – 10 mln) i jednocześnie uzyskanie atrakcyjnej stopy zwrotu. Fundusze PE i VC angażują się raczej w przedsięwzięcia znajdujące się na dalszych etapach rozwoju, kiedy firma jest już znacznie bardziej dojrzała i może pochwalić się konkretnymi osiągnięciami na rynku.

I tu docieramy do sedna. Luką kapitałową określa się więc zjawisko niedostatku podaży kapitału na finansowanie przedsięwzięć typu start-up, a zatem.

Blog Barbary – Kupno i sprzedaz nieruchomosci

Blog Barbary – Kupno i sprzedaz nieruchomosci

Chicago i poludniowe przedmiescia. Short sale – polski agent

* Ujemny kapital wlasny

by The KCM Crew on January 6, 2012

Mapka pokazuje jaki procent nieruchomosci w poszczegolnych stanach posiada tzw. negative equity, ujemny kapital wlasny. Negative equity oznacza, ze wartosc domu jest nizsza niz wysokosc pozyczki. Okolo 30% wszystkich nieruchomosci w USA jest splaconych (nie posiada pozyczki).

W stanie Illinois ok 21-30% nieruchomosci jest w sytuacji negative equity.

 

InfoGraphic

The above map shows the percentage of homes with a mortgage in each state that are in a ‘negative equity’ situation meaning that the value of the home is less than the mortgage amount. Approximately 30% of the homes in the country don’t have a mortgage on them.

Fuzje i przejęcia

Cz.2

Chcąc polepszenia, mniej więcej 32 procent spółek rozważa zrobić to za pomocą akwizycji na rynek międzynarodowy i stanowi to pięć procent mniej niż w ubiegłym roku. Mocną potrzebę ma także Stary kontynent gdzie 41% spółek planuje kupno spółki na rynku zagranicznym. Istotnym wydaje się powiększenie liczby przedsiębiorstw przewidujących modyfikację stanu prawnego. Natomiast na znaczących rynkach tj. Ameryka Północna, Wielka Brytania czy Indie widoczny jest przyrost liczebności właścicieli planujących sprzedaż udziałów funduszowi private equity. Mike Hughes objaśnia: „Odpowiednio administrowane agencje stanowią naturalny punkt docelowy a fuzje i przejęcia będą przejawiać duże zapotrzebowanie”. Akcjonariusze korporacyjni prawidłowo obliczają firmy właściwej jakości. Za pomocą licznych środków pieniężnych zgromadzonych w funduszach private equity, skłonnych umieszczać zasoby finansowe jest dużo. Na razie pragnienie wejściem na giełdę nieco spadło o mniej więcej 7 procent zestawiając tamten rok. Globalne szanse są coraz to raczej pozytywne a to ze względu na wzrost ufności i polepszeniu.

newconnect.blog

- stan na świecie cz.2 2011-05-25 14:12:33

Chcąc rozwoju, około 32 procent firm myśli zrobić to przy użyciu akwizycji na rynek zagraniczny i stanowi to 5% mniej niż w tamtym roku. Silną potrzebę ma też Stary kontynent gdzie czterdzieści jeden procent przedsiębiostw bierze pod uwagę kupno udziałów za granicą. Ważnym wydaje się wzrost ilości firm przewidujących przekształcenie stanu prawnego. Natomiast na znaczących sektorach tj. Ameryka Północna, Wielka Brytania czy Indie widoczny jest przyrost ilości właścicieli planujących sprzedaż udziałów funduszowi private equity. Mike Hughes interpretuje:

„Odpowiednio zarządzane przedsiębiorstwa powodują zwyczajny dążenie a fuzje i przejęcia będą przejawiać duże wzięcie”. Inwestorzy korporacyjni poprawnie oceniają przedsiębiorstwa porządnej jakości. Za pomocą dużych funduszy zgromadzonych w funduszach private equity, skłonnych sytuować pieniądze jest dużo.

Póki co wzięcie debiutu na giełdzie lekko zmalało o mniej więcej 7 procent biorąc pod uwagę rok 2010. Światowe możliwości są coraz bardziej pożądane a to z powodu wzrost zaufania i poprawie.

Inwestor potrzebny od zaraz… | O tym, jak znaleźć inwestora zewnętrznego dla swojej firmy

Do funduszy seed captial inwestują więc w przedsiębiorstwa znajdujące się na późniejszym etapie rozwoju,  niż faza tzw. zasiewowa (etap koncepcji). Jednocześnie kryteria inwestycyjne tego typu funduszy zakładają inwestycje o wiele wyższej wartości, z reguły na poziomie kilku milionów zł.