O czym chcesz poczytać na blogach?

Encyklopedia

LES_BI_ANKA

Zazdrościłam odwagi, a nawet odrobiny nieprzyzwoitości. Zazdrościłam spojrzeń pełnych pruderii. Zazdrościłam spojrzeń pełnych zazdrości. Zazdrościłam im, bo im zazdroszczę. Zazdroszczę odwagi i wiary, że ich szczęście nie pryśnie. Zazdrość mi czytelniku – że tak szczerze potrafię zazdrościć. Zazdrościć i życzyć szczęścia. Szczerze.
11:59, les_bi , ANKA
Link Komentarze (1) »

Z ENCYKLOPEDII
ADAPTACJA SPOŁECZNA,
socjol. proces dostosowywania się jednostki lub grupy do funkcjonowania w zmienionym środowisku społ., obejmujący przekształcenia jej wewn. struktury i (lub) sposobów działania; przekształcenie wewn. struktury oznacza całkowitą lub częściową reorientację psychol. jednostki (lub reorientację subkultury grupy) polegającą na przejęciu wartości i norm, sposobów definiowania sytuacji oraz wzorów zachowań, obowiązujących w nowym środowisku; przekształcenie sposobów działania może być rezultatem tych zmian lub może oznaczać jedynie zewn. dostosowanie się do zmienionych warunków.
11:47, les_bi , ENCYKLOPEDIA
Link Dodaj komentarz »
.

tekst w sieci

Posłużyć się słowami Jadwigi Staniszkis, utrata poczucia czasu w nieliniowym, synkretycznym świecie sieci przy równoczesnym zwiększeniu znaczenia własnej sekwencyjności postępowania owocują po pierwsze degradacją, osłabieniem wymogów weryfikacji, adekwatności prezentowanych treści oraz destrukcją przestrzeni symbolicznej, którą każda ze specyficznych odmian encyklopedii (ergon, energeia etc.) konstruowała na własne potrzeby.

Dwa cele przyświecają mojej analizie: wydobyć i opisać specyficzną architektonikę, czy raczej konstrukcję tej encyklopedii oraz usytuować ją w obrębie określonej tradycji genologicznej (przy uwzględnieniu wirtualnej specyfiki medium). Zarówno encyklopedyczne dzieła klasycyzmu francuskiego (traktowane w kategoriach ergon) - Encyklopedia Diderota i d'Alemberta, klasycyzmu niemieckiego (energeia) - Encyklopedia nauk filozoficznych Hegla, jak i modernistycznego oraz ponowoczesnego, charakteryzujące się fragmentarycznością, niespójnością - przynależą do tego samego oświeceniowego paradygmatu (enkyklios paideia), którego nie tylko nie przekraczają, nie przełamują, ale w którego ramach doskonale się mieszczą. W ten kontekst wpisuje się również wraz z całą swoją specyfiką internetowa encyklopedia powszechna, jaką jest Wikipedia.

 

Łukasz Wróbel - doktorant w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW (Zakład Teorii Literatury i Poetyki). W swoich badaniach podejmuje problemy sytuujące się w polach badawczych fenomenologii,.

Blog akademickiego nonkonformisty – Józefa Wieczorka

Poniekąd tak. Wiele haseł zawiera błędy, nieścisłości, można wprowadzić na jakieś czas ( nawet długi) różne brednie ( te łatwiej wykryć), czy po prostu nieprawdziwe dane. Ale czy inne – np. Papierowe/internetowe encyklopedie, podręczniki i in. pomoce naukowe, tworzone przez licencjonowanych ‘profesorów’ ich nie zawierają ?

Zwykle uważa się, że te tradycyjne encyklopedie są bardziej wiarygodne, ale czy na pewno ? Każdy jak sobie porówna hasła z Wikipedii i np. Encyklopedii PWN zauważy, że ta poważniejsza, naukowa encyklopedia jakby nie nadążała za rozwojem wiedzy, a ponadto jakby była cenzurowana ( albo odgórnie, albo autonomicznie przez autorów haseł). Więc nie jest to takie znakomite źródło. Jak się porówna np. hasła o polskich naukowcach, to na podstawie haseł encyklopedii PWN nie sposób zrozumieć, dlaczego nasze elity są takie kiepskie i gdzie były/są umocowane . Trudno znaleźć informacje kto był towarzyszem ( PZPR) , a tym bardziej kto TW co tak bardzo wielu pomagało w oficjalnych karierach. A taka wiedza jest jednak ważna bo pokazuje jak się robi kariery w nauce i jaka jest wiarygodność ‘poszukiwaczy prawdy’ . Z Wikipedii można się tego dowiedzieć, a z encyklopedii PWN – nie, więc która z nich stanowi zagrożenie dla edukacji ? Oczywiście to.

Różności

My garden

Moje rośliny                                  My plants

Moja encyklopedia                         My encyclopedia

Moja wizyta w                              Chicago Botanic Garden

Chicago Botanic Garden High Definition Gallery

00:25, ogro
Link Dodaj komentarz »
sobota, 21 października 2006
Goryczka chińska GENTIANA SINO - ORNATA

Format HDTV - kliknij na foto.

.

.

Mój kraj                                         My country

Moje miasto                                   My city

Moja wieś                                      My village

Mój ogród                                      My garden

Moje rośliny                                  My plants

Moja encyklopedia                         My encyclopaedia