O czym chcesz poczytać na blogach?

Emerytura

Blog KrzysztofZ772

Dla cwaniaków (czytaj: nierobów). Każdy ma prawo nic nie robić ale nikt nie ma prawa żądać za to emerytury. Dla takich (jeśli nie odłożyli pieniędzy) jest opieka społeczna finansowana z moich podatków, czyli rozdawalnia pieniędzy uczciwych podatników dla ludzi, którzy nie łożyli do wspólnego systemu, bo mieli to gdzieś albo z przyczyn losowych ich sytuacja jest tragiczna. Na to, jako uczciwy podatnik się godzę ale nie na to żebym ciężko pracował przez 46/48 lat tylko po to, by ciężko odłożone składki emerytalne z moich wynagrodzeń oddać w części na emeryturę dla nieroba. Zasada powinna być prosta – czym mniejszy staż pracy tym mniejsza emerytura i czym mniej odprowadzonych składek emerytalnych z wynagrodzeń tym niższa emerytura, i odwrotnie. Żadnych minimalnych świadczeń.
po piąte – jesteśmy daleko za najbardziej rozwiniętą częścią Europy, jeżeli chodzi o długość życia, więc nie wybiegajmy przed szereg z wiekiem emerytalnym dopóki tego życia, i to w zdrowiu, nie przedłużymy,
po szóste – emerytura to moje pieniądze, na które pracowałem kilkadziesiąt lat, więc to ja powinienem decydować kiedy zacznę z niej korzystać, jeżeli będę miał siły, możliwość i ochotę pracować po przejściu na emeryturę to będzie tylko mój wybór, bo jeżeli emerytura będzie.

Niepełnosprawni inaczej

Polegającą na podniesieniu każdego świadczenia o jednakową dla każdego świadczeniobiorcy kwotę 71 złotych, bez względu na wysokość pobieranego przez niego świadczenia.

Jak wynika z wyliczeń wskazanych w uzasadnieniu do skarżonej ustawy, przy założeniu w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. wskaźnika waloryzacji na poziomie 104,8%, wszystkie świadczenia wypłacane w kwocie poniżej 1 480 zł miesięcznie będą podwyższone w stopniu większym, niż gdyby przeprowadzono waloryzację według obowiązujących zasad. Natomiast świadczenia w kwocie powyżej 1 480 zł będą po 1 marca 2012 r. niższe, niż gdyby przeprowadzono waloryzację zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Jak wskazano w uzasadnieniu ustawy: Na waloryzacji kwotowej zyskałoby szacunkowo, dostając wyższą podwyżkę, ok 53 % emerytów i rencistów z FUS, 100 % otrzymujących zasiłki przedemerytalne i renty socjalne. Również zyskaliby prawie wszyscy emeryci i renciści z KRUS. Natomiast mniejsze podwyżki po wprowadzeniu waloryzacji lewotowej dostaliby prawie wszyscy emeryci i renciści ofrzymujący świadczenia z MON, MSW oraz MS. Negatywne skutki dla części świadczeniobiorców potwierdza również zawarte w uzasadnieniu tabelaryczne porównanie miesięcznej podwyżki w zależności od wysokości świadczenia w przypadku waloryzacji wskaźnikiem 104,8 % i waloryzacji kwotowej o 71.

Po rozum do głowy

(finansowanym z ogólnych podatków). Ale to byłaby nowa, kolejna  rewolucja w systemie emerytalnym w Polsce. Skoro emerytury obywatelskie na niskim poziomie miałyby być dostepne dla wszystkich obywateli (niezależnie, ile zgromadzą kapitału emerytalnego), a być może także dla obcokrajowców żyjacych i pracujacych w Polsce (rezydenci), to składki należałoby obniżyć, a wszystkim uczestnikom pozwolić resztę inwestować na własny rachunek. Wtedy niepotrzebne będą ani OFE, ani ZUS. Jednak kraje, które od dawna maja systemy zaopatrzeniowe (np. Dania, Wielka Brytania), z reguły uzupełniaja je o segmenty składkowe, gdzie wysokość emerytur jednak powiazana jest z dochodami z pracy. Czyli sama emerytura obywatelska problemu nie rozwiazuje nigdzie, może jedynie uzupełniać istniejące systemy oparte na dochodach z pracy i składkach odprowadzanych w okresie aktywnosci zawodowej.

   Po bardzo daleko idacych zmianach w systemie emerytalnym wprowadzonychw  tym roku przydałoby się w tej dziedzinie trochę stabilizacji.

 

 

 

   


.

Ranking Funduszy Emerytalnych

Z OFE do ZUS w ciągu 10 lat przed przejściem na emeryturę. Minister Jolanta Fedak przekonuje, że przyczyni się to do większego bezpieczeństwa emerytur. Minister wypowiadała się, ze jej zdaniem Polacy powinni dużo wcześniej wiedzieć w jaki sposób będą wypłacane emerytury z nowego systemu emerytalnego. Jest to tak zwany fundusz bezpieczny, zakładający przekazywanie składki z OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny) do ZUS na kilka lat przed przejściem na emeryturę. Składki te mają być przekazywane stopniowo przez 10 lat, jedna dziesiąta co roku. Fedak zaznacza, że chodzi tu o to aby zabezpieczyć Fundusze Emerytalne na emeryturę przed wahaniami giełdowymi. Minister mówiła, że chce aby emerytura była bezpieczna. Zaznacza również, że nie będzie tu radykalnych zmian. Rozważano opcje tworzenia nowych instytucje, jednak obciążyłoby to system podatkowy, a co za tym idzie naszą emeryturę. Fedak powtarza, że nie chce stwarzać rozwiązań, które mogłyby sprawdzić, że polskie emerytury będą mniejsze. Dodała również, że ZUZ sprawdzi się przy wypłacaniu emerytur kapitałowych dla 60 – letnich kobiet. Jalanta Fedak dodaje, że projekt przewiduje kilka różnych wypłat m.in. emeryturę dożywotnią wypłacaną z ZUS, a także jednorazową wypłatę pod warunkiem, że ktoś będzie miał emeryturę dożywotnią dwukrotnie większą od najniższej emerytury. Minister ma.

Wyjście z mroku

@stefek kreaowanie rynku pracy – tak. Reforma i działania osłonowe – nie. Albo rybka albo przemarsz wojsk. Przykład – niby reforma mundurowa która juz trzeba poprawiać.
UWAGA ZASADNICZA – Emerytury i ich wysokość jest zalezna tylko od zasobności państwa – prosze nie wierzyć w jakies tam OFE czy konta w ZUS.
Mój pomysł ; od np. 50 roku zycia pensja pracownika składałaby się z dwóch kwot z których jedna pochodziłaby od pracodawcy a druga z konta emerytalnego ZUS. Każdy przepracowany rok zwiększałby kwotę emerytury /czyli jedną składowa pensji/ a pomniejszał kwote pensji.
Przykład
50 – latek 2.000 pensja + 100 zł emerytura
55 – latek 1.700 pensja + 400 zł emerytura
60 – latek 1.400 pensja + 700 zł. emerytura,
65 – latek 1.000 pensja + 1.100 zł. emerytura
Myslenie moje bieże sie tylko stąd jak zachęcić pracodawców do zatrudniania osób w słusznym wieku.
Prosba – wslażcie główne błedy w moim mysleniu lub mojej logice.
Pozdrawiam
ps.
Jestem sam zaskoczony że cos takiego wymysliłem – może warto podumac i wysmarzyć jakiegos posta ?!. / jak mnie nie obsobaczycie/

Odpowiedz

Racjonalnie o życiu

Wypłacana przez 20 lat 73,59%
Wypłacana przez 25 lat 58,87%
Wypłacana przez 30 lat 49,06%
Wypłacana z odsetek od kapitału
44,15%

 

Uwagi techniczne:

Założenia przyjęte w obliczeniach są identyczne do tych przyjętych w poprzednim wpisie na moim blogu. Jedyną różnicą jest założenie dotyczące waloryzacji emerytury wypłacanej z odsetek od kapitału. W tym przypadku emerytura jest waloryzowana jedynie o wartość inflacji a nie jak w pozostałych przypadkach o wartość technicznej stopy procentowej, która to w normalnych warunkach powinna być wyższe od stopy inflacji.

Za stopę oprocentowania kapitału przyjęto 3%, a za wysokość składki na ubezpieczenie społeczne 19,52%.

 

Tak jak poprzednio poniżej zamieszczam kalkulator emerytalny dzięki któremu można przeliczyć zamieszczone powyżej wartości dla innych danych.

.
Wysokość składki na ubezpieczenie: % pensji (w Polsce obecnie 19,52%)
Realne oprocentowanie kapitału: % (zazwyczaj przyjmuje się 3-5%)