O czym chcesz poczytać na blogach?

Ekonomia

Etyczny Biznes

Określającej racjonalny dobór środków, optymalną alokację przy danych celach, ale stanowi rzeczywiste dopełnienie jak również pozwala na osiągnięcie celów ekonomii politycznej : dobrobytu. Jest to możliwe dzięki określeniu prawidłowości samych celów działań gospodarczych.
Trzeba jednak jeszcze wyraźniej ukazać wagę zajmowania się etyczną ekonomią (Ethische Okonomie), w ujęciu Petera Koslowskiego. Należy wyjść od argumentacji związanej z rosnącym znaczeniem w czasach ponowoczesnych czynnika etycznego w gospodarce.
Jeśli rzeczywiste działania gospodarcze są w coraz większym stopniu określane przez czynniki : kulturowe, religijne i etyczne to ekonomia jako prawdziwa, czyli adekwatnie odzwierciedlająca musi je uwzględnić. Natomiast dotąd ekonomia w swym modernistycznym projekcie świadomie abstrahowała od tych czynników bojąc się utracić możliwość dochodzenia do precyzyjnych wniosków za pomocą metod matematycznego pomiaru. W ekonomii istniał dylemat wyboru : prawdy bądź precyzji. Według Petera Koslowskiego dopiero filozoficzna refleksja, dopiero sam rozum może ocenić na ile racjonalność ustanowiona przez metody matematyczne odpowiada prawdzie w obszarze życia gospodarczego.
Kolejnym argumentem za podjęciem badań z zakresu etycznej ekonomii (Ethische Okonomie) jest ukazanie potrzeby wypełnienia.

Strona Stowarzyszenia Papaboys w Polsce | Pamięć o Janie Pawle II w pomoc Papiezowi Benedyktowi XVI

Zaufania, rynek nie może wypełnić swojej ekonomicznej funkcji. Dzisiaj zabrakło tego zaufania, a utrata zaufania jest poważną stratą.

Słusznie Paweł VI podkreślał w Populorum progressio fakt, że sam system ekonomiczny odniósłby korzyść z powszechnego stosowania sprawiedliwości, ponieważ pierwszymi, które skorzystałyby z rozwoju krajów ubogich byłyby kraje bogate.[90] Zdaniem papieża nie chodzi jedynie o naprawienie zaburzenia przez pomoc. Ubodzy nie mogą być traktowani jako «brzemię»,[91] lecz jako bogactwo również z punktu widzenia ściśle ekonomicznego. Trzeba jednak uważać za błędną wizję tych, którzy uważają, że ekonomia rynku potrzebuje strukturalnie pewnego zakresu ubóstwa i niedorozwoju, by mogła lepiej funkcjonować. Interesem rynku jest propagowanie emancypacji, ale żeby naprawdę tego dokonać, nie może liczyć jedynie na samego siebie, ponieważ nie jest w stanie stworzyć tego, co przekracza jego możliwości. Powinien czerpać energie moralne od innych podmiotów zdolnych je zrodzić.

36. Działalność ekonomiczna nie może rozwiązać wszystkich problemów społecznych przez zwykłe rozszerzenie logiki rynkowej. Jej celem jest osiąganie dobra wspólnego, o które powinna się także i przede wszystkim troszczyć wspólnota polityczna. Dlatego trzeba mieć na uwadze, że.

Feministyczna Ekonomia

Możemy wyjawić cały szereg zjawisk niekorzystnych dla kobiet m.in. szklany sufit ("a po co kobiety miałyby awansować"?), lepka podłoga ("i po co dobrze zarabiać, skoro mają alternatywne źródło utrzymania = męża"?), luka płac (kobiety zarabiają w Polsce średnio 17% mniej niż mężczyźni), dyskryminacja przy rekrutacji (a ile to pani się spodziewa dzieci?), prace o niższym prestiżu, niskich zarobkach są dostępne i... czekają właśnie na kobiety!

Polityka rządu (a raczej jej brak): nikt nie przeprowadza badań z podziałem na płeć przyczyn ubóstwa i dalszego ubożenia naszego społeczeństwa (czyżby polityka gospodarcza? oh, nie "przecież ekonomia jest obiektywna"!), nie bierze się pod uwagę wzrostu liczby tzw. pracujących biednych, szczuje się ubogich, że okradają państwo korzystając z pomocy społecznej (a szczególnie nieodpowiedzialne wielodzietne matki - "niech się lepiej do roboty wezmą"!) i prywatyzuje wszystko. I dobrze, niech najsłabsi wymrą, zostaną tylko najsilniejsi (= najbogatsi), których np. będzie stać na ochronę zdrowia, edukację i wakacje.

Tak to sobie żyjemy. Wolne i niezależne. Wszyscy o nas myślą i się o nas troszczą. "Współcześnie nie ma już dyskryminacji kobiet. Kobiety wywalczyły już sobie wszystko."

7 dni – prawdziwe wyzwanie to poznać Świat

Dziejów ludzie kochali mity, uznając ich ponadczasowy, transcendentalny wymiar i głębokie, humanistyczne przesłanie. Ale jednocześnie wiedzieli, że „świat nie jest od tego – jak zauważa prof. Leszek Kołakowski – żeby nas karmił szczęściem i upojeniem”. Czy zatem nadzieje, jakie pokładamy w ekonomii społecznej, gdzie celem gospodarowania nie jest zysk, lecz misja społeczna i zaspokojenie oczekiwań potrzebujących, są uzasadnione?

– Jeżeli tylko idee tłumaczyć będziemy na działalność praktyczną, na ludzkie współdziałanie, to wtedy okaże się, że ten mit jest rzeczą realną. Operując mądrze ideami możemy nakarmić miliony ludzi. Ekonomia nie jest dla filozofów, jest dla ludzi, którzy potrafią szczytne założenia przełożyć na użyteczną działalność. W spółdzielczości mieszkaniowej, do której nawiązałem przed chwilą, nie chodzi o zysk, podobnie jak w spółdzielczości kredytowej, ale o dobro materialne, które można wspólnym wysiłkiem zbudować. Trzeba tylko doprowadzić do tego, aby ludzie umieli razem ze swoich małych pieniędzy zrobić bardzo wiele.

Angielski system oszczędności groszowych, funkcjonujący pod nazwą Penny Savings Banks – gdzie kupowało się znaczki oszczędnościowe w sklepie albo dostawało się je jako resztę, naklejało na kartę, a potem szło się do.

wduch | Wlodzislaw Duch blog on cognitive science, mind, consciosuness, spirit and all that

  Blogu w kiepską wersję Amnesty International.

  Reply
 • Jonatan says:

  Problem polega na tej właśnie złożoności i na tym, że “ekonomii nikt nie rozumie”.
  Jednak konieczność zmian jest widoczna. Dążenie do powiększania kapitału za wszelką cenę, nie jest dobrym sposobem na ekonomię. Zresztą ekonomia jest często źle rozumiana. Jak napisał Fredrik Barth “I hope we can all agree that economy is ultimately not about money, but about people. Yet, so often, people are the losers in the economic changes that are currently being purposefully pursued with great determination by governments and international agencies.” (Barh, F., Barth, Economy, agency and ordinary lives, Social Anthropology, 1997)
  Musi być ona (ekonomia) postrzegana w szerszej perspektywie- politycznej, kulturowej, czy ogóle kontekstów wpływających na życie danych ludzi. Z jednej strony widać potrzebę globalnych (uniwersalnych) rozwiązań, by zapobiegać sytuacjom takim jak przemysłowy.

 • Blogowa teoria ekonomii

  2007
  Luty 2007
  Marzec 2007
  Maj 2007
  Lipiec 2007
  Październik 2007
  Grudzień 2008
  Sierpień 2010
  Listopad 2010
  Zakładki:
  Ekonomika przestępczości
  Wykład 1
  Wykład 2
  Wykład 3
  Wykład 4
  Linki do innych stron
  Moja strona "służbowa"
  UE Wrocław
  WGRiT w Jeleniej Górze
  WWSZiP - moje drugie miejsce pracy
  Linki związane z podręcznikiem
  Księgarnia
  Wydawnictwo
  Tagi
  • ekonomia
  • ekonomia sektora publicznego

  Kefir 2010 – szczepionki, pneumokoki, HPV, terroryzm władzy, media i społeczeństwo, NWO i polityka

  I utrwalające bagno III RP.
  -wpisy te były wręcz kalką, wierną kopią gazetowych bredni, pisanych przez kryminalnych dziennikarzy w celu ogłupiania Polaków.
  -wpisy te świadczą o istnieniu pewnej plagi we współczesnych społeczeństwach – plagi braku myślenia, braku autorskich opinii.
  -kiedyś było nie do pomyślenia, by normalny młody człowiek popierał korporacje, rząd, system. Dziś młodzi ludzie zapatrzeni w prawackie czy lewackie, akademickie regułki, brylują rzekomą “dobrą znajomością ekonomii” i próbują mnie punktować bredniami z keyensowskich książek czy neoliberalnych gazet.
  -nie widzą oni, że współczesna ekonomia jest czysto umowna, wirtualna, i ma niewiele wspólnego z życiem. Ta ekonomia to ekonomia neokonserwatysty i racjonalisty, Keyensa. Została stworzona po to, aby ułatwić niecne sprawki rządom, korporacjom i szemranym biznesmenom.
  -czemu młodzi ludzie popierają tak nieludzki system? Przede wszystkim, keyensowskie regułki brzmią bardzo mądrze, uczenie. Ludzie wklejające te regułki starają się udowodnić, jakimi to oni są obrońcami wolnego rynku, próbują udowodnić, że są oczytani i obeznani w wielkim świecie. Wiadomo, że obecny materializm promuje towarzyski salon z diamentami, błyskotkami, ciuchami z najdroższych butików i najdroższymi alkoholami..