O czym chcesz poczytać na blogach?

Eastern front

Poezja Proza Literatura Recenzje

Autor podkreśla oportunizm rumuńskiej inteligencji, która w czasie odwilży nie potrafiła się zjednoczyć i utworzyć niezależnego środowiska, tak jak to miało miejsce w Polsce czy na Węgrzech. Bardzo szybko RPK dołączyła do antyrewizjonistycznego frontu, który tworzyły partie komunistyczne z Chin, Francji i Albanii, zaś z samej Rumunii próbowano utworzyć twierdzę, zamkniętą na próby zreformowania komunizmu. Już w latach 1962-1963 r., gdy nastąpił rozłam pomiędzy ZSRR i ChRL, w Rumunii.Universitas 2006; Polonistyka bez granic, Kraków, Universitas 2010. Tłumaczony na język rosyjski.

Eugene Sobol – obtained his Ph.D. for the work “Yaroslav Ivashkievich and Russian literature”. Has published in „Tygodnik Powszechny”, „New Eastern Europe”, „Novaya Polsha”, etc. Runs a literary blog www.poezja.wordpress.com

Евгений Соболь. Защитил докторскую диссертацию "Ярослав Ивашкевич и русская литература".

3minuty

I walki z dyskryminacją. Realizuje projekty edukacji wielokulturowej i edukacji na rzecz praw człowieka.
Warto nadmienić, że program konkursu nagrody im. I. Sendlerowej jest dofinansowany ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe oraz Fundacji Róży Luksemburg. Nazwa tej ostatniej pochodzi od komunistycznej działaczki znanej między innymi z podkreślania konieczności (z rewolucyjnego punktu widzenia) wprowadzania przez bolszewików wielu „środków.Przestaną atakować różne przejawy aspektów patriotycznych lub chrześcijańskich – może okażą się tolerancyjne, antyhomofobiczne, powstrzymają mowę nienawiści i zawalczą z dyskryminacją przejawów polskości. Jeśli jednak walka na tym froncie będzie równie zażarta jak w ostatnich miesiącach, pozostaje się zastanowić jak po przepuszczeniu przez ten opacznie rozumiany przez lewicę filtr „równouprawnienia, walki z dyskryminacją, ksenofobią, mową nienawiści oraz wspierania.

Iluzje są tym dla duszy, czym atmosfera dla planety. - Onet.pl Blog

3 komentarze
Biec po łace i nie myślec o niczym...
All along the western front
To swim

Ooh, ooh girl shock me like an electric eel
Baby girl turn me on with your electric feel

All along the eastern shore

Czasem każdy dzień przynosi lęk... - Onet.pl Blog

My comeback on the road again
Things will happen while they can
I will wait here for my man tonight, it's easy when you're big in Japan


Chorus:
When you're big in Japan, tonight
Big in Japan, big in Japan, big in Japan where the eastern sea's so blue
Big in Japan, alright, pay, then I'll sleep by your side
Things are easy when you're big in Japan, when you're big in Japan

Neon on my naked skin
Passing silhouettes of strange illuminated mannequins
Shall I stay.Go
I tried so many times to tell you
I just I can not let this go,
I just can not win

See you
I see you falling away
I see you...you
Killing me softly
I see you...you falling away I see you...you

Don't take what's in front of me, open eyes can see I have everything
Tell you don't take what's in front of me, tell you don't take what's in me

Lie, which one lied?
When I feel it come a way, way that's why I try...lie

I see you coming my way
dreams.