O czym chcesz poczytać na blogach?

Dziedziczenie

Porady prawne

Pozostawało niejako w zawieszeniu (tzn nie można było wykonywać żadnych praw wynikających z ich posiadania, jak np udział w walnym zgromadzeniu) do momentu stwierdzenia nabycia spadku. Mimo, że spadkobierca wstępuje w prawa i obowiązki spadkobiercy natychmiast po jego śmierci, aby mógł podjąć jakiekolwiek formalne kroki związane z tymi prawami musi mieć “papier” stwierdzający, że jest tymże spadkobiercą.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia niewątpliwie jest znakomitą instytucją upraszczającą i przyspieszającą zdobycie upragnionego “papieru”:-)

Praca zawodowa

  Z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

Dalsze dziedziczenie do 27.06.2009 r. włącznie (data śmierci)

Gdy nie ma dzieci, to małżonek + rodzice + rodzeństwo, ale małżonek minimum ½, a każdy z rodziców ¼ tego, co przypada łącznie rodzicom i rodzeństwu, reszta po równo między rodzeństwo:

Rafał Podhajny

Of A” mogą być teraz np. wrzucone do nowej kolekcji i przekazane do dalszej “obróbki”.

Polimorficzne wywołania metod mogą zaistnieć jedynie dla metod instancji, nie klasy. Innymi słowy, metody statycznie nie zachowują się polimorficznie, tylko przesłonięte metody  instancji są dynamicznie wywoływane, zależnie od faktycznego typu obiektu (nie referencji).

Notka uzupełniająca:

Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednej kwestii. Co prawda, dziedziczenie wielobazowe nie jest możliwe w Javie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamiast dziedziczyć po dwóch klasach jednocześnie, zrobić to pośrednio, dziedziczyć najpierw po klasie B, która dziedziczy po klasie A, w ten sposób (pod warunkiem ustawienia odpowiednich operatorów dostępu, np protected), będziemy mieć dostęp zarówno do metod klasy A, jak i klasy B. Dziedziczenie wielobazowe zostało wykluczone w Javie, gdyż jest ono zazwyczaj powodem wielu błędów..

zapiski pisane nocą - bloog.pl

Warszawa 1994.
 • 4. Magdalena Tomaszewska, Melting pot proszę!, [w:] Ekran, mit, rzeczywistość, pod red. Wojciecha J. Burszty, Warszawa 2003.
 • 5. Marek Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańsk 2006.
 • 6. Marek Ziółkowski, Dziedziczenie i wybór, [w:] Socjologia a przemiany współczesnego.

 • Finanse osobiste kobiecą ręką

  poniedziałek, 13 grudnia 2010
  Sprawa spadkowa u notariusza part 2

  Sprawę u notariusza mamy za sobą. Okazało się, że nie musimy przeprowadzać działu spadku. Tak czy inaczej nawet ta jedna wizyta słono nas kosztowała: w sumie wyszło 590 zł, gdyż się okazało, że aby doszło do aktu poświadczenia dziedziczenia, muszą być spisane w formie aktu notarialnego: oświadczenie o przyjęciu spadku oraz protokół dziedziczenia. W sumie 3 dokumenty, do tego VAT i koszt wypisów, których braliśmy minimalną ilość (to jest akurat najniższa pozycja). Jak usłyszałam sumaryczną kwotę, to sama nabrałam wątpliwości, czy nie lepiej było tego robić w sądzie. Ale trudno. Przynajmniej mamy sprawę z głowy. Z dokumentów stanu cywilnego notariusz oddał nam akty urodzenia, bo były tylko.