O czym chcesz poczytać na blogach?

Przejdź do wyników poniżej

Dynastia

Egipt - Onet.pl Blog

Prawa zwyczajowego, jaki obowiązywał mieszkańców starożytnego Egiptu. W oczach społeczeństwa faraon był wzorem cnót wszelkich, chodzącą doskonałością, wprost ideałem - a przynajmniej na takiego go kreowano. W sztuce przedstawiano faraonów zgodnie z zasadami kanonu. Ich wyidealizowane wizerunki miały ukazać cały majestat i dostojeństwo osoby króla.

W okresie Średniego i Nowego Państwa boskość faraona znacznie zmalała. Ludzie zdali sobie sprawę z istnienia własnej nieśmiertelnej duszy, której zbawienie nie zależało już raczej od zbawienia duszy władcy. Dlatego arystokraci i dostojnicy nie budowali już swoich grobowców w królewskiej nakropoli wokół grobowca faraona i nie popierali tak bezkrytycznie wszystkich jego działań. Faraon musiał teraz zabiegać o względy kapłanów i arystokratów. Jeśli nie wykazywał się wystarczającym sprytem, jego władza słabła, a w skrajnych przypadkach dochodziło nawet do obalenia jego rządów.

Dynastie i Władcy Egiptu

Wykaz wszystkich dynastii i wybranych królów

Okres Archaiczny

I dynastia (ok. 3100-2890 p.n.e.)

• Narmer (Menes)
• Aha
• Dżer

TYLKO EGIPT

Utożsamiano za życia z Horusem, po śmierci zaś z Ozyrysem.

16:24, egipt1324
Link Dodaj komentarz »
środa, 31 stycznia 2007
Dynastje Faraońskie

Okres Wczesnodynastyczny (Archaiczny) - ok. 3100-2686 roku p.n.e.

I dynastia tynicka (ok. 3100 p.n.e. - 2890 p.n.e.) - Narmer, Aha, Dżer, Dżet, Den, Anedżib, Semerchet, Kaa
II dynastia tynicka (ok. 2890 p.n.e. - 2686 p.n.e.) – Hotep, Nubnefer, Baneteru, Uadżans, Neferkare, Nefersokar.

Stare Państwo - ok. 2686-2181 roku p.n.e.

III dynastia (ok. 2686 - 2613 p.n.e.) – Nebka, Dżeser, Dżeser Teti, Sedżes (?),Neferka, Hu.
IV dynastia (ok. 2613 - 2498 p.n.e.) – Snerfu, Chufu, Redżedef, Chaefre, Baufre, Menkaure, Menkaure, Dedefptah.
V dynastia heliopolitańska (ok. 2498 - 2345 p.n.e.) - Userkaf, Sahure, Neferirkare Kakai, Szepseskare Isi, Neferefre, Niuserre Ini, Menkauhor Akauhor, Dżedkare Rzezi,.

Historie Starożytnych Cywilizacji - Onet.pl Blog

Witam Was wszystkich bardzo ciepło i serdecznie w Wielki Czwartek, dzień upamiętniający Ostatnią Wieczerzę Jezusa Chrystusa. Dzisiaj kolejne nasze spotkanie z cywilizacją starożytnego Egiptu będzie dotyczyło kolejnego bardzo istotnego okresu w dziejach całej historiografii państwa faraonów, czyli okresu Średniego Państwa.

 

Średnie Państwo

 

Wraz z objęciem memfickiego tronu przez króla tebańskiego Mentuhotepa II (XI dynastia tebańska) rozpoczął się okres Średniego Państwa. To czasy gruntownych reform wewnętrznych, rozkwitu gospodarczego i ekonomicznego, rozwijania kontaktów handlowych z państwami ościennymi oraz ekspansji terytorialnej.

 

Mentuhotep II - zjednoczyciel

 

Mentuhotep II Nebhepetre przyszedł na świat w okresie, gdy Egipt, pozbawiony jednego ośrodka władzy, pogrążony był w wojnie domowej. Dwie strony konfliktu -.

dossierssecrets.blog

Potomkowie Karola II (naturalni)

 

 

 

 

 

Potomkowie Jakuba II (ślubni i naturalni)

 

 

 

 

skomentuj (0)

Drzewo księżnej Diany i jej powiązania z rodem Chrystusowym 2011-01-31 16:14:04

skomentuj (0)

Rody potomków Chrystusa: Merowingowie 2011-01-31 17:27:33

Merowingowie – dynastia królów panująca w Królestwie Franków w latach 481–753, wywodząca się od władcy Franków salickich Merowecha (Meroweusza).

W okresie rozpadu Cesarstwa Zachodniorzymskiego tereny północnej Galii zamieszkane były głównie przez plemiona frankońskie. Zjednoczyły się one i utworzyły w 481 r. państwo, którego królem został Chlodwig (ok. 481–511) syn Childeryka, rzymskiego naczelnika, z rodu Merowingów. Szybko rozszerzył on granice swego, początkowo bardzo małego kraju. Podbił m.in. państwo Alemanów – późniejszą Alzację; państwo Wizygotów – późn. Akwitanię. W ciągu 30 lat opanował prawie całą Galię i część.

Piroman9′s Blog

Historia Polski za czasów Piastów

Piastowie – pierwsza historyczna dynastia panująca w Polsce od ok. 960 do 1370 roku. Za jej protoplastę uchodzi na półlegendarny Piast, syn Chościska, rataj spod Gniezna. Syn Piasta, Siemowit, (IX wiek) został księciem Polan. Pierwszym władcą z dynastii Piastów, którego historyczność nie jest kwestionowana, był Mieszko I (zm. 992), prawnuk Siemowita.Piastowie zasiadali na polskim tronie od około 960 roku[1] (choć faktycznie na arenie międzynarodowej jako dynastia zaistnieli po przyjęciu chrztu przez Mieszka I w 966 roku) do 1370 roku (z przerwą na panowanie Wacława II[2]), kiedy to zmarł Kazimierz III Wielki. Boczne linie Piastów utrzymały się na Mazowszu (do 1526 roku) i na Śląsku (do 1675 roku).Od pokolenia synów Bolesława III Krzywoustego[3] Piastów dzieli się na linie śląską (wywodzącą się od Władysława II.

Dynastia tudorów

Huddy

Niektórzy z nich naprawdę mnie wkurzają. dostałam dyplom za wzorowe zachowanie i konkurs matematyczny (32/100 pkt. - to nieźle, prawda??).
o czym to ja chciałam jeszcze napisać?? aaa... chciałam wam polecić jakieś seriale na wakacje, ale na razie warte zachodu są tylko 2: Zbuntowani i Dynastia Tudorów. a z książek poleciłabym: Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki James Rollins. i na tym kończę. papa.
Selesta
Nastrój:
Kategoria: brak kategorii

Mysli bez adresu - Onet.pl Blog

Pokoju do upadłego. Dodam, że Misiek uznał, że to cudowny pomysł i skakał ze mną :)) Straciłam jakieś 2 kilo spokojnie, ale stres ulotnił się wraz z kilogramami. Misiek po kąpieli i kolacji "odpadł" z gry równie szybko co pozwoliło mi na przeczytanie kolejnych kilku rozdziałów książki o Dynastii Tudorów. Powinnam wstać rześka i wypoczęta? hehehe nic bardziej mylnego... Misiek obudził się tylko 4 razy w nocy (wyrzynają się kolejne zęby) więc radosna jak skowronek, z pieśnią pochwalną na ustach oraz z Miśkiem za łapkę przyjechałam do pracy. Jest piątek powinnam być w domu i kolcki.