O czym chcesz poczytać na blogach?

Description

Naruto i inni - Onet.pl Blog

. . . . . . . . . . . . . . *******. **
. . *******. . . . . . . . . . **
. . . *******. . . . . . . . . *
. . . . ******. . . . . . . . . * *
. . . . . . . *** *. . . . . . . **
. . . . . . . . . . . . . *. . . . .*
. . . . . . . . . ****. *. . . *
. . . . . . . ******. . *. . *
. . . . . . *******. . . *.
. . . . . . *****. . . . . . *
. . . . . . **. . . . . . . . . *
. . . . . . . *. . . . . . . . . *
. . . . . . . . . . . . . . . *. *
. . . . . . . . . . . . . . . **
. . . . . . . . . . . . . . . . *
. . . . . . . . . . . . . . . . *
. . . . . . . . . . . . . . . .*
. . . . . . . . . . . . . . . . *
. . . . . . . . . . . . . . . .*
. . . . . . . . . . . . . . . . *
. . . . . . . . . . . . . . .. *
 
sakurcia23
PROPONUJE:

http://www.narutooo.yoyo.pl/

http://www.naruto.wbijam.pl/

i gry:
http://www.narutooo.yoyo.pl/index.php?file=Links&op=description&link_id=278

Qlweb modified by jachu


<channel>
<title>’.$nazwax.’</title>
<description>tu wpisz opis</description>
<link>’.$stronax.’</link>
<copyright>tu wpisz swoje imie?dane?</copyright>
<language>pl</language>’;

while ($wiersz = mysql_fetch_array ($odp))
{
if ($mod_rewrite) {
$szczeg = “$mod_info-” . $wiersz['id'] . “.html”;

} else {
$szczeg = “index.php?m=3&wpis=” . $wiersz['id'];
}
echo’
<item>
<title>’.$wiersz['tytul'].’</title>
<link>’.$stronax.’/’.$szczeg.’</link>
<description>’.trim(strip_tags($wiersz['opis'])).’</description>
<guid isPermaLink=”true”>’.$stronax.’/’.$szczeg.’</guid>
</item>’;
}
echo ‘
</channel>
</rss>’; ?>

Hmm jesteśmy już na finiszu, teraz wystarczy gdzieś na stronie dodać odnośnik do rss.php

To taki naprostszy przykład rss-a. W mojej modyfikacji dodatkowo są kanały do ostanich wpisów w podkategoriach

Przykładowe ikonki: lub

Gotowy plik rss.php

Porady Dla Pozycjonera

W wyszukiwarkach... Co byś tam wpisał?
Wymyślając słowa kluczowe uwzględnij możliwość wpisywania przez Internautów wyrazów w liczbie mnogiej i pojedynczej oraz pisownie wielkimi i małymi literami. Nie ma to aż tak dużego wpływu na pozycję. Dobrą metodą jest wpisywanie wyrazów, które zawierają błędy literowe i ortograficzne.
Wyszukiwarki coraz mniejsze znaczenie przywiązują do tego tagu, gdyż w tym miejscu jest najwięcej SPAMu. Dużo webmasterów chcąc podnieść  pozycję swojej www wpisuje słowa, które nie są związane z treścią strony (np. Sex, XXX).
Nie należy powtarzać słów kluczowych, gdyż wyszukiwarki są bardzo wrażliwe na tego typu sprawy.
 Description
<meta name="description" content="opis strony www">
Opis strony jest ważniejszy od tagu Keywords, gdyż pojawia się jako treść opisująca stronę w wielu wyszukiwarkach. Jeśli jest brak tego tagu, wyszukiwarki wstawiają w jego miejsce kilka pierwszych słów znajdujących się na stronie, co może niekorzystnie wpływać na pozycję. Ogólnie mówiąc, jest to jeden z kluczowych elementów podczas pozycjonowania.
W tym tagu powinny znaleźć się pełne zdania (nie same słowa kluczowe), które wyczerpująco opisują naszą WWW. Opis powinien być tak zredagowany, aby znajdowały się w nim 4-6 najważniejszych słów kluczowych. Najważniejsze powinny znaleźć się.

heloexchange

W której znajdował się do tej pory tylko Exchange 2003, doinstalowaliśmy serwer Exchange 2010. Instalacja przybiegła pomyślnie, jednak po jej zakończeniu stwierdziliśmy, że nie jest zamontowana bazy folderów publicznych. Baza skrzynkowa zamontowała się poprawnie.
Ręczne montowanie bazy folderów publicznych kończy się błędem:
Operation failed with message: MapiExceptionNotFound: Unable to mount database.

W Application Logu po próbie zamontowania bazy pojawiały się błędy:
Log Name: Application
Source: MSExchangeRepl
Date: 2/12/2012 10:37:10 PM
Event ID: 3154
Task Category: Service
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: Ex2010.xyz.pl
Description:
Active Manager failed to mount database Public Folder Database 2010 on server Ex2010.xyz.pl. Error: An Active Manager operation failed. Error: The database action failed. Error: Operation failed with message: MapiExceptionNotFound: Unable to mount database. (hr=0x8004010f, ec=-2147221233)

Log Name: Application
Source: MSExchangeIS
Date: 2/12/2012 10:37:10 PM
Event ID: 9519
Task Category: General
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: Ex2010.xyz.pl
Description:
While starting database b8563580-5662-4ce8-88a5-accdb87e618d, the following error occurred: 0x8004010f. Look up of DB Info failed.

Porównując konfigurację w Active Directory.