O czym chcesz poczytać na blogach?

Depresja

Tona sakury w powietrzu ;)

Nie jest w naszym kraju usankcjonowana, ale jej ubo¿sza wersja dzia³a od zawsze.
Zreszt± np. lekarze czêsto s± zmuszeni do dokonywania wyboru, kto ma prze¿yæ, a kto zgin±æ: zabiæ nienarodzone dziecko czy ryzykowaæ, ¿e i dziecko i kobieta umr± przy porodzie; zaryzykowaæ gro¼n± operacjê… znalaz³oby siê pewnie jeszcze kilka przyk³adów.
No i chyba mamy prawo, by sobie sami odebraæ ¿ycie, ale to tylko „chyba”…


P³omieñ Stepu
2003-09-16
15:14:11

skomentuj
(19)

Z cyklu "kilka s³ów"


Depresja...

Temat depresji porusza³ mnie od zawsze. Szczególnie sta³ mi siê bliski, gdy sam otar³em siê o t± chorobê i gdy zachorowa³a na ni± moja mama. Ta notka to w rzeczywisto¶ci streszczony moimi s³owami esej Artura Marino, do którego doda³em te¿ trochê w³asnych uwag. Mi brak³o s³ów, by oddaæ tamte prze¿ycia tak dok³adnie; uj±æ je w s³owa tak subtelnie, by odda³y uczucia, które mn± wtedy targa³y. Moim szczê¶ciem choroba szybko siê wtedy cofnê³a (idealnie trafi³em w leki, co jest przy depresji ogromnym szczê¶ciem), nie wszed³em jeszcze na t± równiê pochy³±, koñcz±c± siê murem z napisem „¶mieræ”. Mojej mamie te¿.

TAJNIKI LUDZKIEGO UMYSŁU

Się u lekarzy ogólnych choroba ta nie zostaje nigdy zdiagnozowana. Rozpoznanie powinien postawić lekarz, gdyż tylko on posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do rozpoznania i oceny nasilenia poszczególnych objawów. Idąc do psychiatry nie trzeba posiadac skierowania od lekarza rodzinnego. Można korzystać z pomocy takiego specjalisty poza miejscem swojego zamieszkania. Ważne jest jedynie to, aby lekarz miał podpisaną umowę z odpowiednią kasą chorych. 

Przyczyny depresji

Depresję na poziomie molekularnym wywołują zaburzenia funkcjonowania przekaźników synaptycznych, głównie serotoniny i noradrenaliny. Depresja częściej występuje u osób predysponowanych, tzn. takich u których w rodzinie występowały tego typu zaburzenia. Czym bliższe pokrewieństwo tym większa szansa na ujawnienie się choroby. Do wystąpienia depresji mogą przyczynić się także cechy nabyte w środowisku rodzinnym oraz utrwalone cechy osobowości. Może występować w każdym wieku, jednak najbardziej narażone są osoby w okresie przekwitania (meno i andropauza) i w podeszłym wieku. Depresja sezonowa pojawia się w okresach przesileń letniego i zimowego, gdy następuje szybsza zmiana długości dnia. 

Depresja może wystąpić jako:

  • schorzenie pierwotne, w przebiegu choroby afektywnej.

blog naukowy

Czemu towarzyszy ogólna utrata zainteresowań, zmniejszona energia, spadek szacunku do samego siebie, poczucie winy, a w skrajnych przypadkach myśli samobójcze.

Biologicznym podłożem depresji jest w wielu wypadkach zachwianie równowagi pomiędzy neuroprzekaźnikami – w tym dopaminą, serotoniną i noradrenaliną. Dlatego można ją leczyć podając leki regulujące wychwytywanie czy uwalnianie neuroprzekaźników. W skrajnych, zagrażających życiu przypadkach stosuje się nawet elektrowstrząsy.
Chory na depresję często uważa się za osobę bezwartościową, a odczuwane cierpienie – za słuszną karę – nie ma więc motywacji do podjęcia leczenia. Depresja zakłóca relacje z innymi osobami – w tym życie seksualne.

O ile dla całej populacji odsetek osób z problemami seksualnymi wynosi około 43 proc. dla kobiet i 31 proc. dla mężczyzn, to dla osób z depresją sięga 70 proc. mówił seksuolog prof. Zbigniew Lew-Starowicz. Z jednej strony niepowodzenia w życiu seksualnym mogą prowadzić do depresji, z drugiej – depresja sprzyja zaburzeniom i może prowadzić do zupełnego braku zainteresowania życiem seksualnym.

Jednak seks jest jednym z ważniejszych źródeł zadowolenia z życia – dlatego nie można go lekceważyć, zwłaszcza u mężczyzn, dla których ważne są głównie kariera i.

Smutni Nastoletni

Że codzienne płacze przez chłopaka, to objaw chorego związku. Obrażał się nieustannie, był chorobliwie zazdrosny. Ale imponowałam innym, to się liczyło.
Dobrze, że to już przeszłość.

13:36, smutninastoletni , Listy młodych
Link Komentarze (2) »
Proszę, powiedzcie innym, że ze wszystkiego da się wyjść.

Myślę, że temat, który poruszyliście jest bardzo potrzebny. Dzięki niemu dużo ludzi uświadomi sobie, że depresja to choroba, a nie "histeria" nastolatkow. Mam teraz 20 lat. Rok temu udało mi się wyjść z depresji, choć wydawało mi się to niemożliwe. Chorowałam od 14 roku życia. Czas ten dla mnie byl stracony. Dopiero teraz odrabiam "zaległości" w życiu. Przez ten okres byłam 10 razy w szpitalach psychiatrycznych. I nie boję się tego powiedzieć: takie szpitale to w głównej mierze zło!

Byłam zarzucana psychotropami (ponad 20 tabletek dziennie!), gdy tymczasem tylko mi się pogarszało. Niejako po drodze przyplątały mi się jeszcze zaburzenia odżywiania i inne świństwa. Na szczęście po pewnym czasie natknęłam się na bardzo mądrych ludzi..

LogoPedant Blog – Badam znaki i czasy…

kompetencji“…


listy do P.

Tu konsekwencje będą bardzo, bardzo dotkliwe... Jedyne, na co się zdobyłam, to zebrać dokumenty i iść tam jutro... trudno, gorzej już nie będzie :)

Nie mogę uciekać przed problemami, które sama spowodowałam...  I chyba jedyne, co mogę zrobić, to stawić im czoła, bez względu na konsekwencje... Nie wiem, jak o tym powiedzieć K... Wścieknie się.. on, taki odpowiedzialny, obowiązkowy, nie odkładający nieczego nie tyko na jutro, ale nawet na "za godzinę"... Eh, będzie, co ma być...

Właściwie dopiero teraz, pisząc tutaj, uświadomiłam sobie to wszystko... chociaż myślałam o tym cały weekend.... Więc to chyba nie depresja, prawda? Zwykłe tchórzostwo.....

Nie mam pojęcia co u Ciebie i jestem  zła jak cholera!  Mam ochotę nawrzeszczeć na Ciebie jak nigdy nie nawrzeszczałam, wykrzyczeć Ci wszystko, tamte czasy i to, co teraz... Nie zmieniłeś się nic a nic! Nadal jesteś... no, ale to ty użyłeś tego określenia... więc ja już nie muszę!

Komentarzy: 7 depresja? 2009-01-25