O czym chcesz poczytać na blogach?

Denominacja

POROZMAWIAJMY O PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE! Napisz do: RLCh, Fabryczna 18, 98-400 Wieruszów, Polska

Jahweh, jak dostać się do nieba bez religii?, Jehowa, Jezus Chrystus, niebezpieczne grupy religijne, odszczepieniec, odszczepieństwo, odłam, Pan Panów, pewność relacji z Bogiem, Pewność zbawienia, Pismo Święte, podział na denominacje, podział na przeróżne partie, pojednanie z Bogiem, prawda, pęknięcie, rozważanie Słowa Bożego, rozłam, sekciarz, sekcie, sektami, sekty, sektą, stronnictwo, Tylko Bogu należy się chwała, Tylko Chrystus, tylko Pismo, Tylko przez wiarę, tylko w Panu Jezusie jest zbawienie, tylko z łaski, ugrupowanie, zbawienie, łaska, życie wieczne, życie wieczne zdobyte teraz, żywot wieczny Charles Henry Mackintosh, Chrystus, chrześcijańskie pisma greckie, Co to jest sekta?, denominacja, doskonałość Biblii, heretyctwo, heretyk, herezja, Jahweh, jak dostać się do nieba bez religii?, Jehowa, Jezus, Jezus Chrystus, kacerz, kocia wiara, kociarz, Król Królów, List do Filipian, niebezpieczne grupy religijne, nowe ruchy religijne, Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa, odstępca, odszczepieniec, odszczepieństwo, odłam, Pan Panów, pewność relacji z Bogiem, Pewność zbawienia, Pismo Święte, podział na denominacje, podział na przeróżne partie, pojednanie z Bogiem, prawda, pęknięcie, rozważanie Słowa Bożego, rozłam, sekciarz, sekcie, sektami, sekty, sektą, stronnictwo, Tylko Bogu należy się chwała, Tylko Chrystus, tylko Pismo, Tylko przez wiarę, tylko w Panu Jezusie jest zbawienie, tylko z łaski,.

msduch blog

Ma wciąż pretensje, takie rzucane niby żartem, że jak tylko skończył szkołę podstawową poszedł zaraz do internatu przy szkole zawodowej i że rodzina się go wyparła, że był w domu takim niedzielnym gościem, za którym nikt nie tęsknił, który stracił swoje miejsce w pokoju - w tym pokoju już nie mógł się czuć u siebie, pokój był cały zawłaszczony przeze mnie, wreszcie mogłem dać folgę swej niechęci dla tych wszystkich jego pierdół, zmieść z powierzchni ziemi to jego w drobiazgach układane królestwo, ten cały dziecięcy śmietnik, zdjęcia z gazet, kulki łożyskowe, znalezione po śmietnikach pęki olbrzymie do niczego nieprzydatnych, prześniedziałych kluczy, puszki po piwie wypełnione bilonem nic niewartym, jeszcze sprzed denominacji, ciężkie, kilogramowe, trzeba było upychać, zakrywać sprzed mojego wzroku - skąd we mnie ta niechęć?, estetyczna jakaś czy bardziej osobista, że też walczyłem o ten skrawek ziemi na świecie? Z czasu jego internatu pamiętam tylko jedno, to że musiałem wstać, to już było w trzciej czy czwartej jego klasie, wcześnie rano wstać aby odwieźć go cztery kilometry do drogi głównej na autobus, potem wracałem, kładłem się jeszcze na godzinę, i dopiero potem do swojej szkoły. O czym rozmawialiśmy przez te cztery kilometry, mam wrażenie, że dalej byliśmy od siebie niż teraz, chociaż to było zaraz po dzieciństwie, widać ta pierwsza młodość, licealna, pochłania tak bardzo w swą czarną dziurę, w tę niezrozumiałą.

Alaneiz's Blog …Gwiezdne dzieci…

pięczęci a związek z sakramentami koscielnymi

znalazłam bardzo ciekawy materiał ,który chciałabym troche poszerzyć o własne doświadczenie i zrozumienie owego zagadnienia… fragmnet ten pochodzi ze strony http://www.taraka.pl/index.php?id=pieczec.htm i jest jego tylko małą częścią – więc ciekawych tematu odsyłam na stronkę Taraki…

Pieczęć
czyli jak ukraść człowiekowi duszę

Jest siedem sakramentów tzw. kościoła apostolskiego (są obecnie dwie denominacje kościoła posiadającego rzekomo tzw. sukcesję apostolską: kościół katolicki oraz prawosławny): chrzest, bierzmowanie, komunia, pokuta, małżeństwo, kapłaństwo oraz namaszczenie chorych (zwane również ostatnim namaszczeniem). Nauka o sakramentach zdaniem kapłanów kościelnych została przekazana w całości przez samego Jezusa, co jest historycznie rzecz ujmując nieprawdziwym twierdzeniem i nieuprawnioną nadinterpretacją, gdyż na przykład sakrament małżeństwa, jako odrębny rytuał ukształtował się dopiero w XI wieku. Przedtem uznawano po prostu lokalne tradycje ożenku, nie przypisując im charakteru sakramentalnego. Bywały okresy, gdy do sakramentów zaliczano pogrzeb oraz postrzyżyny zakonne..

Poznańska Grupa Ekumeniczna

Międzywyznaniowa grupa chrześcijan z Jerozolimy.

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.

Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp. Od 1966 r. materiały te razem przygotowują Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polską wersję broszury z materiałami od 1998 r. wspólnie opracowują Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego. Od 1975 r. co roku materiały przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów. Nad materiałami na 2012 r. pracuje grupa polska.

PLAKAT pdf

Blog komentarze

2009-06-05 Prawo Przynależności

„Bóg tak jak zechciał ustalił miejsce każdej części w ciele. Gdyby jedna część była całością, to gdzież było by całe ciało? Tymczasem ciało jest jedno mimo, iż składa się z licznych części.”
1 Kor 12

Gdyby jedna część byłą całością to gdzież było by całe ciało? To moje dzisiejsze pytanie, które tobie chcę zadać. Czy cokolwiek i ktokolwiek może odmówić innym ludziom udziału w ciele Chrystusa? Przez wieki hierarchie różnych denominacji odmawiały prawa do uczestnictwa w ciele poszczególnym grupom lub indywidualnym osobom.
Przykładem mogą być Waldensi, których wybito prawie do nogi, bo uważali że oni tez mają osobistą relacje z Bogiem. Następnie był Jan Hus i wielu im podobnych. Natura ludzka jednak nie zmienia się tylko przez to że czas upłynął i mamy dzisiaj XXI wiek. Nawzajem odmawiamy sobie tego prawa lub umniejszamy je, jedni względem drugich, przez naszą cielesną upadłą naturę.

Czy mamy takie prawo? Oczywiście że nie! Ani sprawowane urzędy, tytuły, ani żadne inne prawo które sobie sami ustanowimy, nie daje nam przyzwolenia by jednych nazywać gorszymi od drugich. Dla ciała jest to takie wygodne postawić się na.