Jeśli implementując aplikację typu RIA korzystając z Flex potrzebujemy zachować pewne informacje na temat sesji użytkownika, zamiast korzystać z cookies przeglądarki mamy do dyspozycji bardzo ciekawy mechanizm zwany Shared Object.

Shared Object pozwala na zachowanie współdzielonych danych aplikacji i posiada kilka zalet w porównaniu z cookies przeglądarki. Po pierwsze jego rozmiar może wynosić do 100KB ( rozmiar cookies wynosi maksymalnie 4KB), po drugie dane zapisane w Shared Object domyślnie nie wygasają (oczywiście możemy zaimplementować mechanizm ich kasowania po określonym czasie). W przeciwieństwie do cookies obiekty Shared Objects nigdy nie są przesyłane z klienta do serwera, dzięki temu unikamy ryzyka przechwycenia danych w nich zapisanych.

Przykład użycia.