Coaching

  • Jest najszybszym i najbardziej precyzyjnym sposobem podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • Stwarza możliwość pracy z osobami, które tego potrzebują i w zakresie dla nich użytecznym
  • Można użyć go precyzyjnie w miejscu największej potrzeby i największego wpływu
  • Wzmacniając osobę powoduje wzmocnienie tego ogniwa organizacji, w którym ta osoba działa
  • Pomaga odkrywać nie poznane jeszcze i nie wykorzystane zasoby
  • Jest sposobem na kontynuacje i rozwój efektów treningów i szkoleń w organizacji
  • Pomaga promować zmianę w organizacji przez osoby strategicznie ważne i opiniotwórcze na różnych poziomach zarządzania
  • Bazą coachingu jest idea, że klient pracuje po to, aby osiągnąć te cele, które chce osiągnąć