O czym chcesz poczytać na blogach?

Cerkiew

Kościoły i Cerkwie Drewniane - bloog.pl

sobota, 05 września 2009 12:09


Woj. Podkarpackie
Przy cerkwi nie ma parkingu
Osobiście nie byłem w tej cerkwi, ale z pewnością istnieje możliwość zwiedzenia
Cerkiew dość trudno znaleźć, jest ukryta za domami, trzeba przejść przez prywatną posiadłość miłej starszej pani.
Cerkiew jest niedaleko drogi wiejskiej, lekko pod górę
Bardzo ładna, mała cerkiewka
Cerkiew Wniebowzięcia NMP w Łuczycach - drewniana filialna cerkiew greckokatolicka. Cerkiew należała do greckokatolickiej parafii w Krównikach. Obecnie ksiądz dojeżdża z Przemyśla. Zbudowana w 1856 jako pierwsza cerkiew we wsi. Trójdzielna, konstrukcji zrębowej. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte prostokątnie. Dachy łamane, nakryte blaszanymi bańkami. We wnętrzu cerkwi ikonostas z XIX wieku i kilka chorągwi procesyjnych.

Podziel się:
Trackback: http://bloog.pl/id,4953775,trackback

.

Lustracja i weryfikacja naukowców PRL

R. prof. Wiktora Niemczyka. „Odnośnie Niemczyka (wykładowcy CHAT-u) Tw. stwierdził: w/w jako wykładowca jest zerem. Jest stary, o b. despotycznym usposobieniu. Wśród kadry ma opinię b. złą, wśród studentów jest traktowany lekceważąco. Brak mu jakiegokolwiek autorytetu. Ponadto jego sklerotyczne usposobienie przy minimalnej wiedzy i braku jakichkolwiek zdolności dydaktycznych, jako wykładowcy już dawno go dyskwalifikują i dziwnym jest utrzymywania go w kadrze ChAT-u” – donosił SB 26 sierpnia 1968 roku.

Opinie na temat prof. Niemczyka nie miały wiele wspólnego z rzeczywistością. Uchodził on za wybitnego teologa, był m.in. tłumaczem tzw. Biblii Warszawskiej. Ks. Sawa miał do niego żal, że nie dostał etatu na ChAT, jedynie miał tzw. prace zlecone. Wielokrotnie prosił SB o interwencję w tej sprawie.

Prawosławny Partyzant

Tej „krzywiźnie naszej historii” i temu, jakie owoce przyniosła osobiście obywatelowi Władzimirowi Michajłowiczowi Gundiajewowi, o imieniu zakonnym Cyryl (i KGBowskim pseudonimie “Michajłow” -red.PP).

Papierosowy Cyryl Gundiajew

Początki jego biznesu miały miejsce w latach 1992-1994. W 1993 rok z udziałem Patriarchatu Moskiewskiego (sergiańskiego – red.PP) powstała grupa finansowo-handlowa „Nika”, której wiceprezesem został protjerej Władimir Wieriga – dyrektor handlowy Wydziału Zewnętrznych Stosunków Cerkiewnych Patriarchatu Moskiewskiego (WZSCPM – niekanoniczna stalinowska wewnątrz cerkiewna organizacja – red.PP), kierowanego przez Cyryla. Rok później przy rządzie Federacji Rosyjskiej i WZSCPM powołano dwie równoległe komisje ds. pomocy humanitarnej: pierwsza decydowała o tym, jaką pomoc można zwolnić od podatków i akcyzy, a druga – wwoziła tę pomoc za pomocą struktur cerkiewnych i sprzedawała na rynku komercyjnym. W ten sposób ogromna część pomocy zwolnionej od podatków była sprzedawana za pośrednictwem zwykłej sieci handlowej, po cenach rynkowych. Tylko w 1996 roku WZSCPM wwiózł do kraju około.

blog polski

  Łacińskiej”.
  U nas była to robota katolickich ideologów typu Koneczny, który “udowadniał” wyższość “cywilizacji łacińskiej” nad innymi. I który o Rosji pisał z pogardą – “cywilizacja turańska” – azjatycka, mongolska. Ten demagog nie widział w Rosji Słowiańszczyzny, bo sam Słowiańszczyzną, jako katolak gardził.
  Do dzisiaj ta demagogia króluje w katolackich łepetynach Polaków.
  http://konserwa.blox.pl/2007/03/Cywilizacja-turanska.html
  Rosjanie to twardy, mocno trudnymi losami doświadczony lud. Dlatego nie wypleniły Słowiaństwa u nich ani ideologia bolszewicka, ani cerkiew.
  Dzisiaj to właśnie cerkiew zdecydowanie zwalcza renesans słowiański w Rosji. Popi nie chcą utracić owieczek – posłusznych i golonych do gołej skóry.
  http://www.ekumenizm.pl/content/article/20041112141615779.htm

  Prawosławna dzicz i nacjonaliści na Ukrainie niszczą rodzimowiercze sanktuaria
  http://gniazdo.rodzimowiercy.pl/tekst.php?tekstid=684

 • blog o kapłaństwie i kapłanach

  Z niego wszyscy więźniowie. Kapłana wkrótce wypuszczono na wolność.
  Do marca 1923 r. o. Mikołaj służył w Charkowie, przy czym ostatnie kilka miesięcy w cerkwi Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy. 17 marca aresztowano go, obwiniając o przeciwdziałanie wobec obnowleńców, rozłamowej grupy w Cerkwi rosyjskiej, współpracującej z władzami komunistycznymi. Za kazania o charakterze antyradzieckim w połowie maja 1923 roku wydalono go z miasta na trzy lata. Wziąwszy ze sobą najbardziej oddaną mu siostrę bezdomnego monasteru Uliaszę, wyjechał do Sankt Petersburga.
  W Petersburgu mieszkał jak na zesłaniu. W domu urządził cerkiewkę. W niej służył nabożeństwa. Przyjmował siostry z tajnego monasteru, otaczając je opieką duszpasterską. Prowadził z nimi korespondencję.
  W 1928 roku zbliżył się do tzw. Rosyjskiej Katakumbowej Cerkwi Prawosławnej, podtrzymując ruch tzw. „józefowian”.
  Pobyt w Sankt Petersburgu (ówczesnym Leningradzie) zakończył się dla o. Mikołaja w 1930 roku. Został aresztowany 17 stycznia 1930 roku w tzw. „Świętą Noc”, gdy w ciągu kilku godzin władze aresztowały około pięciu tysięcy osób, w większości związanych z Cerkwią prawosławną. Więzienie, do którego został wtrącony, było tak przepełnione, że.

  Nasza turystyka

  Projektu powierzono Zespołowi P.P. Wójtowicz (z Nowego Sącza/Krakowa). Przedstawił on projekt oparty na tradycyjnej trójdzielnej łemkowskiej cerkwi, wzbogacony współczesną  architektoniczną sylwetką. Po jego akceptacji i wstępnym zgromadzeniu materiałów budowlanych, w 1983 roku przystąpiono do budowy. Fundusze zbierano w Całej Cerkwi Prawosławnej w Polsce, a przede wszystkim przysporzyła ich łemkowska i ukraińska diaspora w Ameryce. Na użytkowanie świątyni (Dotąd celom tym służyła kaplica p.w. Świętych Cyryla i Metodego, zbudowana jesienią 1982 roku) zdecydowano się bez ukończenia wieży - dzwonnicy (jej kosztem przysposobiono cerkiew do użytkowania).

   Poświęcenie cerkwi nastąpiło 8 września 1996 r. Dokonali go J.E. Metropolita Bazyli, J.E. Arcybiskup Adam - Ordynariusz Diecezji Przemysko - Nowosądeckiej i  J.E. Arcybiskup Jeremiasz Ordynariusz Diecezji Wrocławsko - Szczecińskiej, wraz z licznie zgromadzonym duchowieństwem rodzimej diecezji, kapłanów z ziem wygnania i z innych regionów polski, a także z  zagranicy, Śpiewał chór parafialny, istniejący od wiosny 1982 roku, założony i prowadzony prze Piotra Trochanowskiego.

    Dziś wokół Cerkwi Św. Księcia Włodzimierza skupia się religijne i narodowe życie, głównie ale nie wyłącznie,.