O czym chcesz poczytać na blogach?

Biuletyn informacji publicznej

Nowy Wiśnicz - Onet.pl Blog

Mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: PL">      Gminny Biuletyn Informacji Publicznej nie jest uzupełniony o informacje wymagane aktualnym prawem a w szczególności ustawą o dostępie do informacji publicznej - w interesie mieszkańców jest przekazywanie.Bankami - które to rozwiązanie postulował wnioskodawca w swoim e-mailu z dnia 09.02.2011 r. Co do tej ostatniej mozliwości należy również mieć na uwadze, że w swietle orzecznictwa NSA, z prawa dostepu do informacji publicznej nie można wyprowadzić istnienia prawnego obowiązku udostępnienia treści umów cywilnych, których stroną są także inne podmioty (wyrok NSA z 25.07.202 r. II SA/Łd 951/02 M. Prawn. 2002/18/819).

Silny Aleksandrów Kujawski - społeczny blog o życiu w Aleksandrowie Kujawskim. - Onet.pl Blog

JAWNE czyli TAJNE !!!.

W naszym kraju obowiązuje ustawa o dostępie do informacji publicznej. Z tej ustawy wynika min. prawo dostępu do uchwał Rady Miasta. Niestety w naszym mieście jest tak fatalny stan Biuletynu Informacji Publicznej, że i to prawo jest  ograniczone po przez zamieszanie z formatem plikow, w których publikowane są uchwały.

Miasto, jako gospodarz BIP, publikuje uchwały miasta w.

Przedmurze rzeczywistości

Dzienniku Ustaw kończąc, wyszukiwaniu punktów wspólnych interesów pomiędzy klientem a decydentem, oraz żmudnym cyzelowaniu przekazu, aby był on optymalnym kompromisem dla obu stron, akceptowalnym dla władzy publicznej.

Zgodnie z ustawą o działalności lobbingowej, zarejestrowane podmioty wykonujące zarobkowo taką działalność (co zwalnia z obowiązku rejestracji jako lobbystów wszystkie.

Nie jest możliwe zorganizowanie wysłuchania publicznego dotyczącego projektu rozporządzenia, podmiot uprawniony do jego organizacji może:
1) zmienić termin lub miejsce wysłuchania publicznego podając w Biuletynie Informacji Publicznej przyczyny tej zmiany oraz nowy termin lub miejsce wysłuchania publicznego;
2) odwołać wysłuchanie publiczne podając w Biuletynie Informacji Publicznej przyczyny odwołania.

Kefir 2010 – szczepionki, pneumokoki, HPV, terroryzm władzy, media i społeczeństwo, NWO i polityka

Media, kartel farmaceutyczny o zbrodnie z art Konwencji Genewskiej dotyczącej zbrodni ludobójstwa

  • Reforma emerytalna, referendum emerytalne, ZUS, bankructwo Polski, polityka prorodzinna. Garśc informacji. O tym, jak łajdaki polityczne bezczelnie kradną pomysły zrodzone lata temu, w naszym podziemiu!
  • Szczepionka na pneumokoki Prevenar – tak władza kręci lody na krzywdzie dzieci i.

    Z kontrwywiadem wojskowym PRL i tajnymi służbami PRL. Grożono mi sądami i dotarciem do osoby, której dane z IPN ujawniłem. Jednak jest pewne “ale”:

    -kto mnie osądzi za podanie linka z Biuletynu Informacji Publicznej, jakim jest IPN? Nawet w kryminalnej III RP to nie przejdzie, bo informacje z IPN nie są tajne, są dla ludzi, zaś agenciaki nie są nietykalnymi świętymi krowami..