O czym chcesz poczytać na blogach?

Biblia tysiąclecia

Pytanie do Boga

Dlaczego w Warszawie czuję się jakbym była nie u siebie, choć to przecież moje miasto?

Słowo na dziś: List do Hebrajczyków 13, 14 / Biblia Tysiąclecia

"Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść."

Komentarz do Słowa: z www.slowo.pl 
Nie.

JezusChrystusBógBlog

Bóg powiedzieć, wylewa się na mnie z obfitością. A wiesz jakie były Jego pierwsze słowa? "Jesteś daleko ale Ja jestem teraz gotów przyprowadzić cię z powrotem do domu..."


(30) Bo z Tobą zdobywam wały, mur przeskakuję dzięki mojemu Bogu.

(2 Ks. Samuela 22:30, Biblia Tysiąclecia)

"Grzech jest kamieniem rzuconym w niebo, który zawsze spadnie."

(świadectwo Ireny, "Miłujcie się" 3-4, 2001)

"Czy potrafisz zamiast słów "Panie, wybacz ludziom, którzy wyrządzili mi zło", powiedzieć: "Panie, wybacz mi, że wydaje mi się, iż ludzie wyrządzili mi zło"?.

# Banda rzecze | To samo co w innych mediach, ale lepiej i mądrzej.

21:14, Biblia Tysiąclecia)

“Kto by uderzył swego ojca albo matkę, winien być ukarany śmiercią.”
(Ks. Wyjścia 21:15, Biblia Tysiąclecia)

“Kto by porwał człowieka i sprzedał go, albo znaleziono by go jeszcze w jego ręku, winien być ukarany śmiercią.”
(Ks. Wyjścia 21:16, Biblia Tysiąclecia)

“Kto by złorzeczył ojcu albo matce, winien być ukarany śmiercią.”
(Ks. Wyjścia 21:17, Biblia Tysiąclecia)

“Nie będziesz zabijał.”
Ks. Wyjścia 20:13, Biblia Tysiąclecia

Nuff said.

g4spr0mpan-od-polskiego.blog

Szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając.


Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi.


Biblia Tysiąclecia (fragm.)

skomentuj (0)

Klasa I "a" LO: teksty na 4. lekcję z Biblii (c.d) 2010-09-07 18:57:17

Jan Twardowski

Świat

Bóg się ukrył dlatego.

Żyj wiecznie - Onet.pl Blog

Chrystusa może kłamać tyt1-2 czy raczej posłał Chrystusa by dokończył jego dzieła jn 4-34 jn 17-4 Zastanówmy się czy Stworzyciel Adama cofnął swoje zamierzenie , czy przekazał to zadanie Chrystusowi nie mamy orginalnych Bibli czyli Pisma Swiętego dlatego istnieje niebezpieczeństwo które Bóg dopuścił 2 tesa 2-11 Biblia tysiąclecia[ zsyła Bóg ] 2 tesa 2-11 biblia warszawska. Kto zesłał cierpienia na Hioba ? Bóg czy szatan .Bóg dopuścił . Bóg jest miłością nie terorystą 1tym 2-4 1 jan 4-8. Na przykład jan 3-13 '' a nikt nie wstąpił'' gdyby nie było tej literki''ł'' to nikt z całego świata nie wstąpi do literalnego nieba,tak.

Biblia w prakyce

W każdym dniu. On musi być na pierwszym miejscu. I nie ma innej możliwości. Moc jest w tym, że Pan Jezus umarł nie tylko za nasze zbawienie ale też za wszystkie nasze słabości. I chociaż nieraz upadniemy to nie skazuje nas na śmierć bo Biblia mówi " Dzieci moje , to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy." 1 List Jana 2,1. Świętość człowieka według Biblii nie oznacza jego stanu bezgrzeszności , ale oddzielenie się od grzesznego świata..Mojżeszowa 13,9

"I będzie ci to jako znak na ręce twojej i jako pamiątka między oczyma twoimi , aby zakon Pański był w ustach twoich,gdyż ręką przemożną wyprowadził cię Pan z Egiptu."

Pan Bóg wielokrotnie i dobitnie pokazuje kim jest:5 Mojżeszowa 32,39 /cytat z Biblii Tysiąclecia/

"Patrzcie teraz,że Ja Jestem.Ja jeden, i nie ma ze Mną żadnego boga.

Ja zabijam i Ja sam ożywiam . Ja ranię i Ja sam uzdrawiam.

Ja ranię i Ja sam uzdrawiam, i nikt z mojej ręki się nie uwalnia."

Podsumowaniem tej nauki jest pierwsze przykazanie.