O czym chcesz poczytać na blogach?

Bezrobocie w polsce

przeczytaj Obywatelski obowiązek

Ruchu.

SIŁA I POTĘGA

Polska Partia Bezrobotnych i Krzywdzonych (PPBiK) jeszcze niedawno dawała znaki życia. Miała nawet swój organ w postaci periodyku o nazwie „Bezrobotnik”. Właśnie na jego łamach znaleźliśmy manifest partii. Oto fragment:

„Polska Partia Bezrobotnych i Krzywdzonych jest pierwszą partią w historii partii politycznych, mającą zgromadzić najbardziej liczną grupę.

Ogółu zajęte były przede wszystkim rozdawnictwem między swoich członków najlepszych kąsków: stanowisk i pieniędzy, całą resztę wpędzając w nędzę i beznadzieję. Damy im odpór. Jesteśmy siłą, potęgą. Jest nas w Polsce około 20 milionów krzywdzonych i poniżanych.”

Czy jacyś politycy już uśmiechnęli się kusząco do elektoratu PPBiK? Nie wiadomo. Ale wiadomo, że bezrobotni i krzywdzeni szczerzyli zęby do PiS. Nie.

Nieco więcej można rzec o Ogólnopolskim Sojuszu Bezrobotnych (OSB). Beata Chorąży-Ryszko, pomysłodawczyni Sojuszu, w roku 2001 zadania stojące przed partią określiła następująco: Politycy dużo mówią o walce z bezrobociem jedynie w czasie kampanii wyborczej. Później już nie realizują tych obietnic. Nadal nie ma żadnego wyrazistego programu zapobiegania bezrobociu i właśnie zmiana tego stanu rzeczy jest celem OSB. Zapału do walki.

Blog prip

15 21 66
Agnes Serafin 50 64 101 88
Kinga Perek 89 14 24 54
Martyna Jarzyna 77 26 35 40
Natalia Kubala 90 16 73 83
Aneta Nowak 78 59 23 99
Sandra Kamińska 80 60 32 41
Judyta Golec 47 12 10 34

Komentarzy: 2 ANIMACJA CZASU WOLNEGO 2010-12-06
9 czym jest polityka społ wobec rodziny, jakie podmioty działają na rzecz rodziny oraz jakie świadczenia rodzinne otrzymuje rodzina spełniająca ustawowe wymogi
10 scharakteryzować świadczenia rodzinne w Polsce (podać aktualne kwoty świadczeń)
11 przedstawić zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia.

12 czym jest bezrobocie, kim jest bezrobotny, jaka jest skala bezrobocia w Polsce i w UE oraz jakie są jego skutki
13 scharakteryzować instytucje i usługi rynku pracy w Polsce
14 komu przysluguje prawo do zasilku dla.

Piękna, młoda, zdolna, wysportowana (by nie rzec gibka) - cała ja! - no prawie.....ale pracuję nad tym!

Jakieś poważne argumenty, pozwalające zachować pozory wysokiego intelektu, przypominają mi się słowa obecnego wicepremiera Pawlaka, który wypowiadając się w sprawie bezrobocia w Polsce, a konkretnie w sprawie walki z tym bezrobociem,  powiedział mniej więcej coś takiego: (proszę się skupić, bo moc, by nie powiedzieć geniusz tych słów wręcz poraża) Uwaga: "Najlepszym sposobem walki z bezrobociem jest tworzenie nowych miejsc pracy."
Krótko mówiąc: wszystko można skomentować lub usprawiedliwić. Także moją przerwę.
Od jutro piszę regularnie. W porównaniu do ramówek wszystkich stacji telewizyjnych w czasie wakacji - będą same nowości.
Potwór narodził się na nowo.27 czerwiec 2009r.

rybinski blog

Innym. Mariah Carey ma kochanka, wszyscy Białorusini popierają Łjkaszenkę, Kaczyńscy to faszyści, Elvis Presley żyje, w gwiazdozbiorze Alfa Centauri wybuchła Supernova, prezydentem USA jest George W. Bush, PO wygra wybory, a bezrobocie w Polsce zawinił Balcerowicz. Można w to wierzyć, można też wątpić. Mało jest jednak ludzi, sceptyków integralnych, odrzucających całą przekazywaną im wiedzę o świecie i wszystkie interpretacje tego.Spór o korpus służby cywilnej. Bracia Kaczyńscy są legalistami, więc zamiast - jak ich poprzednicy - omijać ustawę nakazującą obsadzanie wszystkich stanowisk w drodze konkursu, chcą ją zmienić. Choć oficjalnie i w majestacie prawa, a nie pokątnie, cichaczem i sposobem, mianować na najwyższe stanowiska administracyjne ludzi, do których mają zaufanie. Podniesie się oczywiście krzyk, bo zaufani Kaczyńskich nie mogą budzić zaufania.Miała na kiełbasę wyborczą. Teraz się wszyscy złożymy z naszych podatków na sukces PO. Papież przyjedzie i wyjdzie, Bóg pobłogosławi, Ojczyznę nam zbawi.

Wszystko razem nazywa się polityką. Ale tylko w Polsce.

rybinski 2006-04-05 14:07:16
skomentuj (55)


Andrzej Big Foot Lepper

Sądząc po ostatnich analizach prasowych szef Samoobrony i własny kandydat na wicepremiera Andrzej.

Problemy społeczeństwa polskiego

Roku ulega zmianom, oscylując wokół wartości 30 tysięcy. W czasie zimy 2004/05 pomocą objęto ogółem 47 295 osób.
Ze sprawozdań nadesłanych przez organizacje pozarządowe do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika jednak, że w związku z udzieloną dotacją na pomoc bezdomnym, pomagają one około 80-130 tysiącom osób.
Rozbieżności w statystykach wynikają między innymi z faktu, że część osób bezdomnych korzysta z.

Kraju, pomoc bezdomnym jest znacznie ograniczona. Z trudnościami spotykają się działania zapobiegające poszerzaniu się zjawiska oraz programy wyprowadzania z bezdomności, co między innymi spowodowane jest wysoka stopą bezrobocia w Polsce. Bez poprawy ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju, trudno jest zatem liczyć ma rozwiązanie problemu bezdomności.