O czym chcesz poczytać na blogach?

Bank pko bp

List Brasławski - Onet.pl Blog

To ze skarbnikiem. Wszystkie odpłatności należy przesłać skarbnikowi w terminie do 5.04.07 r. na adres: Zuzanna Kusyk 05-220 Zielonka , ul. Mickiewicza 44. Bank: PKO BP I Oddział/Warszawa. r-k nr: 79 1020 1013 0000 0202 0048 4931.

Smołwy - Onet.pl Blog

To ze skarbnikiem. Wszystkie odpłatności należy przesłać skarbnikowi w terminie do 5.04.07 r. na adres: Zuzanna Kusyk 05-220 Zielonka , ul. Mickiewicza 44. Bank: PKO BP I Oddział/Warszawa. r-k nr: 79 1020 1013 0000 0202 0048 4931.


Zapraszamy na II-gie WARSZAWSKIE OTWARTE SPOTKANIE BRASŁAWIAN oraz ZJAZD DELEGATÓW.

Warszawa Powisle Blog1 2

DEBATA

Debata o przyszłości warszawskiej rotundy PKO 
debata: 5 marca (piątek), godz. 18.00

w Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Ogłoszone niedawno przez Bank PKO BP plany zastąpienia warszawskiej Rotundy nowym budynkiem, wywołały kontrowersje w środowisku historyków architektury i zdecydowany sprzeciw wielu.

Czy budynek podzieli los niedawno rozebranego Supersamu i Kina Skarpa? Zwolennicy zachowania rotundy jako zabytku, urbaniści, historycy sztuki, przedstawiciele banku i służb konserwatorskich będą dyskutować o jej przyszłości.

||Instrukcje, dodatki, licytacje, wymianki, konkursy|| - Onet.pl Blog

Polskiego Czerwonego Krzyża:
BZ WBK S.A. I O/Opole, 15 1090 2138 0000 0005 5600 0614
z dopiskiem "Kamień Pomorski”
3.konta Cartias Polska: Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 00026526; Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem:KAMIEŃ POMORSKI
4. Pomóc można też wysyłając.