O czym chcesz poczytać na blogach?

Bangalore metro

Nusa Tenggara

Goa – dzienny pociąg na Goa
5 lipca – Goa – zwiedzanie Goa
6 lipca – Goa – przejazd do Hospet/Hampi, Zwiedzanie Hampi
7 lipca – Hampi – dalsze zwiedzanie + okolice
8 lipca – Hampi – Hampi cd. nocny przejazd do Bangalore
9 lipca – Bangalore – miasto i przejazd do Mysore
10 lipca – Mysore – zwiedzanie + park narodowy
11 lipca – Ooty – przejazd do Ooty
12 lipca – Ooty - Przejazd Toy Train (kolej zębata) do Coimbatore, przejazd do.(niepotrzebne skreślić). Wszystkie postaci w filmie ronią łzy średnio co 7 minut, większe emocje akcentując lamentem.
Najważniejszą kwestią w filmie jest jednak eksplozja emocji. W kinematografii żadnego innego kraju nie spotykamy tylu pięknych uczuć w przeliczeniu na metr bieżący taśmy filmowej. Począwszy od miłości (rodziców do dziecka, dziecka do rodziców, dziecka do wybranki serca, dziecka do rodzeństwa, również adoptowanego, dziecka do opiekunek i przyjaciółek), wielu wzruszeń, poprzez przyjaźń i nienawiść. W filmach.