Badajmy nasze drogi

Doświadczajmy i badajmy nasze drogi i nawróćmy się do Pana! Treny 3,40

Badaj.