O czym chcesz poczytać na blogach?

Atom

ściąga do szkoły - Onet.pl Blog

λ0 oraz kształt widma zależą od energii elektronów hamowanych na anodzie, nie zależą natomiast od materiału, z którego jest ona wykonana. Wartość λ0 można obliczyć ze wzoru:gdzie: c – prędkość światła, U – napięcie pomiędzy anodą a katodą lampy, e – ładunek elektronu, h – stała Plancka.
Widmo charakterystyczne (liniowe) promieniowania rentgenowskiego powstaje na skutek wybijania elektronów z powłok atomowych materiału anody przez rozpędzony strumień elektronów. W wyniku przeskoków elektronów z wyższych powłok na opróżnione niższe powłoki wysyłane jest promieniowanie o ściśle określonych długościach fal, odpowiadających różnicy energii elektronów między stanem początkowym a końcowym.

• Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego na kryształach zachodzi w wyniku odbicia promieni od sąsiednich płaszczyzn atomowych (patrz: rysunek). Odległości między płaszczyznami atomowymi oraz rozmiary atomów są rzędu długości fal.

Adhdinfo | Amfetamina i pochodne amfetaminy w lekach dla dzieci- to leczenie czy trucie dzieci za pieniądze NFZ?

Jak to możliwe, by pierwiastek obecny w ilościach zauważalnych tylko przez najsilniejsze mikroskopy, mógł wywołać tak wiele różnych chorób ?

Aby to zrozumieć, trzeba najpierw dowiedzieć się, co to jest wolny rodnik.

Elektrony są tym, co wiąże cząsteczki substancji, komórek i tkanek, z których zbudowane jest twoje ciało.

Elektrony mają taką właściwość, że krążąc dookoła atomu zawsze dążą do występowania w parach.

Elektrony, które mają swoją parę, czyli krążąc po orbicie atomu występują w liczbie 2, 4, 6, 8 itd., sprawiają, że atom lub cząsteczka jest stabilna. Atom lub cząsteczka, która ma parzystą liczbę elektronów, jest stabilna. Jeśli jeden z elektronów, krążących wokół atomu należącego do cząsteczki żywego organizmu, wydostanie się z orbity atomu i zostawi za sobą elektron bez pary, wtenczas taka cząsteczka nie jest już stabilna. Takie „uszkodzone” cząsteczki nazywane są „wolnymi rodnikami”. Dążą.

Chemia na planszach

Wiązania kowalencyjne (homopolarne) (plansza I)


Atomy wodoru w dwuatomowej cząsteczce wodoru tworzą jedną wspólną parę elektronową, do której każdy z atomów oddaje po jednym elektronie. Taka para elektronów odpowiada utworzeniu pomiędzy tymi atomami pojedynczego wiązania, ponieważ każdy z atomów wodoru tworzących cząsteczkę „uważa”, że ta wspólna para elektronowa upodabnia jego zewnętrzną powłokę elektronową do pierwszej i jedynej powłoki elektronowej atomu helu w pełni zapełnionej dwoma elektronami.
W cząsteczce metanu atom węgla tworzy cztery wspólne pary elektronowe z czterema atomami wodoru. Atomy wodoru mogą “uważać”, że ich zewnętrzne powłoki elektronowe są identyczne z zewnętrzną powłoką atomu helu. Podobnie atom węgla może “uważać”, że jego zewnętrzna powłoka elektronowa jest identyczna z w pełni zapełniona zewnętrzną powłoką atomu neonu.
Atomy nie mogą oczywiście “rozumować”, ale mogą traktować określoną konfigurację elektronów jako właściwą i dla siebie

Tajemniczy świat

Puli atomu permanentnego możliwości i umiejętności jakie zgromadziły poprzednie osobowości. Jeśli ciało fizyczne ma predyspozycję do chorób dusza ukierunkowuje elementala celem obcięcia czy wyłączenia funkcji w niciach genetycznych. Rodzą się dzieci chore umysłowo bo tak zadecydowała dusza. Gdyby celem duszy było przejawianie się jak król czy zdrowa osobowość wybrałoby z pewnością inne ciało fizyczne.

Reinkarnacja

Dusza może być wspaniałym aniołem, mającym umiejętności genialnego tworzenia i kreowania światów, ale gdy atom permanentny czyli doświadczenie ciał w gęstościach niższych było rzadkie, inkarnacje takiej duszy mogą być trudne czy niemiłe dla osobowości.

Ludzie narzekają na obciążenia, złe nawyki, dziwne myśli – nam przedstawia to fakt zapisu przeżyć poprzednich awatarów duszy. Czym jest awatar? Ty jesteś awatarem swojej duszy – wypadkową cech wcześniejszych osobowości. Rodziłeś się wielokrotnie i umierałeś czasem z uśmiechem na twarzy. Twoja podświadomość (atom permanentny) zakodował dawne programy ślubów, przysiąg, wierzeń dotyczących boga,.

Ja tylko piszę...

Nauczenia się czasowników z niemieckiego. Dwadzieścia czasowników w trzech formach i z tłumaczeniem. I 50 słówek związanych z rodziną. Bo to może mi się przydać. Nie licząc dwóch prac miesięcznych, na poniedziałek i wtorek. I muszę, muszę, muszę to zrobić. I muszę, muszę, muszę to zrobić. W łikend muszę! Bo w poniedziałek nie dam rady. Tego jestem pewna.

Złam tę zasadę Złam tę zasadę Złam tę zasadę
Złam tę zasadę
Złam tę zasadę Złam tę zasadę Złam tę zasadę
Złamie to tylko pijane echo
Rozbij echo na atomy atomy atomy atomy
atomy atomy, na atomy!


Najlepiej olać wszystko. Albo nie. Nie dziś, nie teraz.

zmianka 2005-03-19 01:30:40
skomentuj (6)


Wiedziałam.
Ujawniła się moja głupota. Nigdy więcej. Przepraszam, czy ktoś może cofnąć czas?

Edit:
Może porozwieszajcie jeszcze plakaty? Bo tylko połowa Lubania wie.
zmianka 2005-03-22 09:51:46
skomentuj (4)
Komu jeszcze? ==
Robię listę. Komu jeszcze mam dziękować za to, że nie wezwał policji w.