O czym chcesz poczytać na blogach?

Aglomeracja

Protest przeciwko budowie Kolei Dużych Prędkości | Społeczny Komitet Protestacyjny "Nie dla KDP przez Duchnice"

Wariancie, a dotychczas wybranym przez Zarząd PKL na terenie Gminy Ożarów Maz., miejscowość Duchnice – posterunku odgałęźnego na wysokości osiedla domów (100 metrów odległości) i jego roli w poruszaniu się pociągów. I jak to poszerzy linię i o ile zwiększy ruch kolejowy na tym odcinku.

12. Ogólną informacje odnośnie zmniejszenia wysokiej uciążliwości przebiegu takiej linii w pobliżu dużych osiedli – bloki, domy jednorodzinne. (W szczególności w niechcianym przez gminę wariancie, a dotychczas wybranym przez Zarząd PKL na terenie Gminy Ożarów Maz., miejscowość Duchnice).

13. Informację na temat możliwości wykonania półwykopu lub innych rozwiązań dla projektowanej linii KDP do wyjścia z obszaru aglomeracji, aby zmniejszyć jej szkodliwość społeczną dla terenów przy niej położonych takich jak pocięcie tkanki miejskiej, hałas. (W szczególności chodzi o informację dla niechcianego przez gminę wariantu, a dotychczas wybranego przez Zarząd PKL na terenie Gminy Ożarów Maz., miejscowość Duchnice).

miastapolskie.blog

Trójmiasto czyli morza szum, ptaków śpiew. 2009-03-07 06:57:14

 

Każde z trzech miast wybrzeża wymaga osobnego zajęcia się, co potem zrobię, ale najpierw trzeba się zająć pomorskim zespołem miejskim czyli Gdańskiem, Sopotem i Gdynią. Ta aglomeracja jest jedyną tak wielką, która jest nad morzem.

Morze i Wisła są powodami istnienia Trójmiasta. Gdańsk powstał jako miejsce handlu towarów płynących Wisłą nad Bałtyk. Sopot to uzdrowisko morskie, a Gdynia to port powstały w wyniku potrzeby omijania Gdańska w czasach, gdy był on Wolnym Miastem. Morze to cecha, która dodaje to, czego nie ma w żadnej innej aglomeracji. Życie wokół morza się kręci. Stocznie i porty przecież nie są hobby, tylko bliskość morza sprawiła, że tam są.

Trójmiasto to jedyny tak wielki zespół miejski, którzy przyciąga tak wielu turystów. Oczywiście tym, co przyciąga jest morze. Promenady wzdłuż niego, plaże i mola..

Blog prof. Witolda Cęckiewicza - Onet.pl Blog

Są coraz bardziej parkującymi tam na wolnych jeszcze przestrzeniach rynków czy placów przy przystankach autobusowych lub kolejowych – autami mieszkańców okolicznych wsi, przesiadających się tu na coraz sprawniejsze linie autobusowe.

Nierozwiązany dotąd i coraz bardziej nabrzmiały problem parkowania w mieście zmusił ich do przerzucenia się na komunikację zbiorową, która dociera do środka miasta – i jest niewspółmiernie tańsza (średnio 3-4 zł zamiast 30-50 zł za całodzienne parkowanie), pozwala na szybszy dojazd oraz nietkwienie w korkach w godzinach szczytu, które u nas stale się powiększają. Nie wiedzieli, że są samorzutnymi pionierami i uczestnikami pożądanego w aglomeracjach miejskich systemu park&ride.

Kiedy w latach 60 największe metropolie Europy - Londyn i Paryż - nie mogły poradzic sobie z gwałtownym napływem do tych miast, przerzucono – w Anglii część funkcji przeniesiono do nowo powstających miast leżących w odległości 50-80 km od Londynu , a tzw. Plan Wielkiego Paryża, w całości zrealizowany, to pięć nowych miast satelitarnych leżących w odległości 15-30 km od miasta, ze świetnymi powiązaniami komunikacyjnymi – w tym dwa już z metrem regionalnym, docierającym do samego centrum wielkiej aglomeracji, a wszystkie z autostradami do zewnętrznej obwodnicy miasta.

Jeśli.

BORI

Pinio napisał(a) :

Myślę że widać jeszcze zarys drogi na Ostrołękę heheh kury…kaczki…drób…..

Pozdrowionka dla Borysa;)

Odpowiedz
 • Agape napisał(a) :

  Fajna, dłuuuga panorama i minimalizm, który lubię

  Odpowiedz
  • Piotr Pielka napisał(a) :

   Heh, to tylko sposób na obalenie mitu o Śląsku. Większość ludzi z innych regionów kojarzy Śląsk tylko z kopalniami, kominami, familokami i molochem jakim jest śląska aglomeracja. Jednak Śląsk to też wioski, pola i lasy, czasem warto o tym przypomnieć.
   .

RMF MAXXX Śląsk

Dodaj komentarz »
Startuje RMF MAXXX Śląsk

Dziś, 13. lutego, od godz. 17:00 radio RMF MAXXX rozpoczyna nadawanie na Śląsku na częstotliwości 88,1 MHz.

RMF MAXXX Śląsk, bo tak nazywa się nowa stacja, podobnie jak inne wchodzące w skład tej grupy radiowej, planuje realizację programu o charakterze uniwersalnym i zasięgu lokalnym, ze szczególnym naciskiem na tematykę regionalną, skierowanego do słuchaczy w wieku 15-35 lat.

Program lokalny obejmie szeroką prezentację wydarzeń na terenie miast, gmin i powiatów liczącej ponad 3 miliony mieszkańców Aglomeracji Śląskiej.

RMF MAXXX Śląsk został uruchomiony po miesiącu emisji testowej Radia Fan z nadajnika w Zabrzu. W związku z uruchomieniem stacji planowane są działania promocyjne na terenie Aglomeracji Śląskiej.

14:13, admin92
Link Dodaj komentarz »
Start!
Startuje blog na temat RMF MAXXX Śląsk
14:12, admin92
Link Dodaj.

Blog znajomiczekaja

I ulega ograniczeniu. Maleje produkcja mleka. Zdecydowana większość bydła hodowanego w kraju przypada na gospodarstwa indywidualne, ponad 91%, a najwięcej na gospodarstwa małe i średnie o powierzchni 2 do 15 ha. W Polsce na 100 ha użytków rolnych przypada 41,3 sztuk bydła. W Polsce rozwija się zarówno mleczny jak i mięsny kierunek hodowli bydła, gospodarstwa państwa cechuje orientacja mięsno- mleczna, a prywatne gł. mleczna. Główne rejony hodowli bydła w Polsce to: Karpaty i Podkarpacie, północno- wschodnia część Mazowsza, Podlasie, Kujawy i południowa Wielkopolska. O strukturze przestrzennej decyduje : baza paszowa(Karpaty, Podkarpacie, Polska płn- wsch), zapotrzebowanie na mleko i przetwory mleczne w dużych aglomeracjach miejskich(Mazowsze, Kujawy, Podlasie), lokalizacja zakładów przetwórstwa spoż.( Mazowsze, Wielkopolska), rozdrobnienie gospodarstw (Karpaty).

• Trzoda chlewna- stanowi 68% ogólnego pogłowia zwierząt gospodarskich; 86% przypada na

gospodarstwa indywidualne. Obecnie znów pojawiła się tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o pogłowie trzody chlewnej. O popularności hodowli trzody chlewnej decyduje znaczne spożycie wieprzowiny, duży udział roślin pastewnych w strukturze zasiewów, duże walory świń jako zwierząt hodowlanych (wysoki przyrost masy w stosunku do ilości skarmianych pasz), wysoka dochodowość hodowli. Największy udział w hodowli trzody chlewnej mają gospodarstwa.