O czym chcesz poczytać na blogach?

Agencja mienia wojskowego

Z prasy - Port Lotniczy Zielona Góra - Kampania Instytutu Liberalnego

Problem dotyczy aż 34 regionalnych lotnisk (na ponad 50), które w przeszłości były portami wojskowymi, a obecnie są cywilnymi. Współwłaścicielem gruntów jest tam Agencja Mienia Wojskowego, podległa Ministerstwu Obrony Narodowej. AMW nie chce przekazywać gruntów spółkom zarządzającym portami na własność, lecz jedynie je.

Są pierwsze w kolejce do przejmowania udziałów. - Samorząd nie ma środków na tego typu inwestycję.

Udział PPL jednak wkrótce spadnie, ale dzięki Agencji Mienia Wojskowego, która wniesie aportem tereny należące dotychczas do wojska - wyjaśnia Krzysztof Pawłowski, prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica, gdzie PPL posiada 63,64.

Teraz ja

Żandarmerii Wojskowej oraz 10 Fiatów bezpośrednio od firmy Auto-Hit ?

12. Jaka była przyczyna usunięcia ze stanowiska dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON Krzysztofa Borowiaka w roku 2001 i czy fakt ten ma związek z rozpoczęciem (w budynkach Wojskowej Akademii Technicznej) działalności prywatnej Szkoły.

Decyzji?

W 2007 roku „Gazeta Polska” pisała: „w wyprowadzeniu gruntu do Euro-Medicalu brał udział jego[Komorowskiego] zaufany człowiek, wieloletni pracownik Agencji Mienia Wojskowego Krzysztof B. – szef kampanii Komorowskiego do parlamentu w 2001. Według dokumentów, do których dotarła „GP”, B. przejmował w imieniu AMW.

WRZECIONO - bloog.pl

Budynek koszar rozebrano już pod koniec lat 70-tych. Najdłużej działał chyba warsztat samochodowy. Ostateczna likwidacja jednostki nastąpiła po roku 1989. Agencja Mienia Wojskowego podzieliła cały teren na działki i stopniowo wyprzedawała je prywatnym inwestorom pod zabudowę mieszkaniową. W ostatnich ocalałych barakach w.

Odkłamać prawdę - Polityka - Onet.pl Blog

RP umowy międzynarodowej, lub jej wypowiedzenie WYMAGA  zgody sejmu – wyrażonej USTAWĄ – jeśli dotyczy ;

 

1. pokoju , sojuszy układów politycznych, lub wojskowych .

2. wolności praw , lub obowiązków obywatelskich

Prawo wierzyć i ufać swoim reprezentantom.  Więc jak można ufać temu rządowi – skoro to Polacy dowiedzieli się od agencji izraelskiej , że za ich plecami cichaczem premier rządzący się w Polsce załatwił jakieś osobiste prywatne zobowiązania i to natury militarnej –.Rozdzielającej nie tylko po znajomości  „bezinteresowne ułatwieniami, koncesje, lewe przetargi i sprzedaże za grosze mienia lokalnego - przy „przypadkowym braku dokładnej  kontroli administracji różnych szczebli ? Po co długo się.

Si Deus pro nobis, quis contra nos? - Onet.pl BlogOczywiście „Polska nie ma się czego obawiać, ponieważ jest członkiem NATO, dysponuje wystarczającym potencjałem wojskowym oraz zdolnościami dyplomatycznymi, żeby przeciwstawić się jakiejkolwiek próbie nacisku na nasz kraj”. To identycznie jak w przededniu wybuchu II.Style="font-style: italic;"> „każe nam oddać wszystkie fundusze, które dostaliśmy na dopłaty dla rolników. Wszystko przez to, że wypłacając pieniądze rolnikom Agencja Rynku Rolnego nie patrzyła na mapki lotnicze. Na szczęście resort rolnictwa obiecuje, że rolnicy nie będą musieli oddawać pieniędzy, a karę zapłaci budżet.

Ja rozumiem, że można kogoś ukarać – np. odbierając mu prawo do opieki nad adoptowanymi dziećmi – za morderstwo, kradzież, zniszczenie mienia, pobicie, gwałt et cetera. Jak natomiast można ponieść karę za „nazistowskie sympatie”?!

To.