O czym chcesz poczytać na blogach?

Aelia

IZRAEL - bloog.pl

Uwięziono w czasie żydowskiego święta Paschy Jezusa z Nazaretu, którego następnie ukrzyżowano. Miejsce ukrzyżowania i pusty grób Chrystusa do dzisiaj czczone są przez chrześcijan na terenie Starego Miasta. W maju 66 roku XII legion rzymski dowodzony przez Wespazjana przystąpił do tłumienia powstania żydowskiego w Judei, czego najważniejszym momentem było oblężenie Jerozolimy w 70 roku. Miasto padło 11 września 70 roku. Całe miasto zostało zamienione w ruinę. W 132 roku rzymski cesarz Hadrian postanowił odbudować Jerozolimę jako miasto hellenistyczne ze świątynią Jowisza i nazwą Colonia Aelia Capitolina. Po podziale cesarstwa rzymskiego (395r.) miasto znalazło się w Bizancjum.. W latach 637 Jerozolima została zdobyta przez będących od niedawna muzułmanami Arabów. Rok 750 to początek rządów Abbasydów w Jerozolimie. W roku 1072 miasto zdobyli Turcy Seldżucy. W 1095 roku papież Urban II wezwał do krucjaty, mającej na celu wyzwolenie Ziemi Świętej. Armia krzyżowców zdobyła miasto w 1099 roku i uczyniła je stolicą Królestwa Jerozolimy. W 1187 roku, Sakadyn, kurdyjski sułtan Egiptu i Syrii, pokonał krzyżowców i zdobył Jerozolimę. Miasto zostało ponownie zdobyte przez.