O czym chcesz poczytać na blogach?

Administracja publiczna

dr Mariusz Popławski

Zaległości (prezentacja, nieobecności).

Jeżeli bezpośrednia przyczyna nie jest wam znana – proszę kontaktować się mailowo lub w trakcie dyżuru.
Jeżeli znacie powody braku oceny – zachęcam do szybkiego uregulowania sprawy.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Wszyscy

 

Administracja publiczna – ćwiczenia – oceny

03

Szanowni Państwo,

informuję, iż wpisałem oceny z przedmiotu „Administracja publiczna” (ćw.). Ci z Państwa, którzy ich u siebie nie widza, proszeni są kontakt podczas dyżuru ewentualnie mailowo. W większości  brak oceny spowodowany nierozliczeniem się z ponadwymiarowych nieobecności. W kilku przypadkach sprawa dotyczy zebrania niewystarczającej liczby punktów. Uspokajam, że większości zabrakło niewiele.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Administracja publiczna

 

Marek Z. Lipniak - Onet.pl Blog

Kadra kierownicza oraz pozostali pracownicy ówczesnego Urzędu Miasta były to  większości  osoby dobrze wykształcone, prężne, zaangażowane w pracę, świetnie zorganizowane i zorientowane. Było tak dlatego, że działacze polityczni zaprzestali ręcznego sterowania pracą administracji państwowej. Upadająca komuna odpuściła, bo wówczas nie miała na to dostatecznych sił, chociaż wielokrotnie próbowała ten trend   odwrócić - ale na szczęście nic z tego nie wyszło. Natomiast przyniosło to nadspodziewanie dobre efekty. W urzędach nie uprawiano właściwie jakiejkolwiek polityki sensu stricto . Negatywne zmiany (mam tutaj na.A przecież  nie o to chyba chodziło. Zasady zarządzania i pomocy obywatelom są takie same na całym świecie.  Kluczem do rozwoju jest jedynie to, by realizować je coraz sprawniej, oszczędniej, dynamiczniej. Dzięki temu społeczeństwu jest zwyczajnie lepiej. Olbrzymie środki finansowe, jakie przeznaczane są na utrzymanie setek tysięcy urzędników administracji publicznej, ich świetne wyposażenie techniczne, powinny temu sprzyjać. A jest wręcz odwrotnie. I tak jest dlatego, że aparat niepotrzebnie włączono bezpośrednio do walki politycznej. Jest to bezsensowne oraz wielce szkodliwe. Widzimy te watahy kolesiów, zatrudnianych przez ich kolesiów, te chore decyzje, zmarnowane grube miliardy, przekreślone świetne inicjatywy i ogrom.

Organizacja konferencji

Konferencja: Przyszłość administracji – E-urząd

19 października bieżącego roku odbędzie się Konferencja skierowana jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, studentów oraz pracowników uczelni.

Tematem konferencji będzie podpis elektroniczny, E-urząd, nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zakupy elektroniczne w administracji publicznej, źródła finansowania przedsięwzięć związanych z informatyzacją społeczeństwa informacyjnego. W programie znajduje się również case study – E-urząd – dobre praktyki na przykładzie urzędu gminy/ urzędu miasta

Organizatorzy konferencji nie przewidują żadnych opłat.

Codzienność zwykłego dnia. - bloog.pl

19:17

Co to jest ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego.

Prawo energetyczne | Konferencja Naukowa | UJ | II Ogólnopolska Konferencja Prawa Energetycznego – Energetyka Przyszłości | Kraków, 15-17 września 2011 r.

Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki oraz przedsiębiorstw energetycznych. Uczestnik procesu klimatycznego, toczącego się pod auspicjami Konwencji Klimatycznej.

W Agencji Rynku Energii pełnił obowiązki Kierownika Zespołu Promocji, Planowania i Obsługi Handlowej. Był ekspertem Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Kierował Zespołem Prawnym Krajowego Administratora Handlu Uprawnieniami do Emisji i był ekspertem koordynującym prace Zespołu Konwencji i Porozumień Międzynarodowych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykłady na: UKSW, WSEiZ oraz Politechnice Warszawskiej, m. in.: prawo energetyczne, prawo ochrony środowiska, prawo zmian klimatu, prawo Unii Europejskiej, emission trading scheme,.

I Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach których odbyła staż naukowy we Francji. Autorka publikacji naukowych głównie z zakresu prawa antymonopolowego i regulacyjnego, w tym opublikowanych w języku angielskim, w szczególności dotyczących instytucji niezależnych organów regulacyjnych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na funkcjonowaniu administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej oraz na funkcjonowaniu i organizacji zliberalizowanych sektorów infrastrukturalnych.

Lataj Jakbyś Nigdy Nie Spadła

 2007-02-05 12:28:20 >> Sesja powoduje raka i choroby serca

Jutro egzamin z Administracji,z poprzednich jakoś wyszłam cało, żadnej oceny poniżej 4 :P ale od jutra to może się zmienić... czekam na wyniki jednego egzaminu, drugiego no i jak wyjdę z administracji to trzeciego.
Administracja publiczna jest koszmarnym molochem :/ Słownik wyrazów obcych staje się moim najlepszym przyjacielem.
Malta - Cup 2007 już się skończył :( a ja mam ochotę na gorące czekoladowe ciacho z musem truskawkowym i różane lody.
Jutro ostatni dzien koszmaru, potem do 16.02 praca nad projektem.
O pracy licencjackiej nie wspomnę :P
Wasza Część: .